Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: MAE

Politichie

Reuniunea Grupului de Lucru Contencios UE

Published by:

Comunicat de presaReuniunea Grupului de Lucru Contencios UE – 13 iunie 2013

Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, subsecretar de stat în cadrul MAE, Răzvan-Horaţiu Radu, a coordonat, joi 13 iunie 2013, la sediul Infoeuropa, a doua reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).

În deschiderea reuniunii, Agentul Guvernamental a făcut o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurate în perioada februarie – iunie 2013.

În acest context, au fost trecute în revistă hotărârile preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în care România a transmis observaţii.

Hotărârile pronunţate de instanţa UE în cauzele C-254/11, Shomodi şi C-212/11, Jyske Bank Gibraltar au fost în sensul observaţiilor formulate de Guvernul României.

În cauza C-254/11, Shomodi, Curtea a fost chemată să se pronunţe asupra interpretării Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen. Instanţa UE a arătat că titularul unui permis de trecere locală a frontierei eliberat în temeiul regimului specific micului trafic de frontieră instituit prin regulament trebuie să aibă posibilitatea, în limitele prevăzute de acest act normativ UE și de acordul bilateral adoptat pentru aplicarea sa încheiat între țara terță al cărei resortisant este și statul membru vecin, pe de o parte, să circule liber în zona de frontieră timp de trei luni în cazul în care șederea sa nu este întreruptă și, pe de altă parte, să beneficieze de un nou drept de ședere de trei luni după fiecare întrerupere a șederii sale.

În cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar, Curtea a arătat că Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului nu se opune reglementării unui stat membru care impune instituţiilor de credit să comunice informaţiile solicitate în temeiul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului direct unităţii de informaţii financiare a acestui stat, atunci când instituţiile respective îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul naţional în regim de liberă prestare a serviciilor, în măsura în care această reglementare nu compromite efectul util al directivei menţionate, precum şi al Deciziei 2000/642/JAI privind modalităţile de cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în privinţa schimbului de informaţii.

De asemenea, Agentul Guvernamental a prezentat concluziile reuniunii anuale a agenţilor guvernamentali ai statelor membre UE, care a avut loc pe 10 mai 2013, la Dublin şi în cadrul căreia au fost abordate aspecte legate de reprezentarea înaintea CJUE şi modalitatea în care Comisia aplică prevederile din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la sancţiunile pecuniare aplicate în cazul necomunicării măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE.

În cadrul reuniunii, domnul Răzvan-Horaţiu Radu a subliniat importanţa cooperării interinstituţionale şi a încurajat instituţiile participante să identifice atât acţiunile directe, cât şi cererile preliminare (ale instanţelor altor state membre UE) în care este oportună formularea unei cereri în intervenţie a României, respectiv a unor observaţii scrise. În acest sens, interesul instituţiilor de linie este decisiv.

În cadrul reuniunii, a fost realizată o prezentare a efectelor hotărârilor preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie, a aplicaţiei e-Curia şi a fost agreată noua metodologie de reprezentare a României înaintea CJUE şi a Curţii AELS.

 Informaţii suplimentare

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice.

GLCUE dezbate probleme orizontale privind reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, identifică soluţii pentru îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale în această materie şi analizează implicaţiile evoluţiilor recente ale jurisprudenţei instanţelor UE.

GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

 

Politichie

Comunicat MAE. Reacţia părţii ungare la declaraţiile domnului Victor Ponta

Published by:

precizare MAEPrecizări MAE

 

Faţă de comunicatul MAE ungar din 21 martie 2013 referitor la reacţia părţii ungare la declaraţiile din data de 19 martie 2013 ale domnului Victor Ponta,  Prim-ministrul României, MAE român precizează că a luat nota cu surprindere si preocupare de poziţia părţii ungare.

 MAE român consideră că reacţia MAE ungar din comunicatul menţionat este exagerată. MAE român s-ar fi aşteptat ca partea ungară să reacţioneze cu preocupare faţă de declaraţiile inacceptabile ale Preşedintelui Adunării Naţionale a Ungariei, Laszlo Kover, făcute într-o emisiune a postului naţional de televiziune M1 şi preluate de ziarul ungar Nepszava din data de 18 martie 2013 (articolul intitulat „László Kövér: Atacul internaţional împotriva modificării Constituţiei are loc din cauza reducerii costurilor la utilităţile publice”), prin care sunt aduse atacuri ofensatoare la adresa unor lideri politici europeni, a companiilor străine care activează în Ungaria, precum şi la adresa României, a conducerii de stat a României şi a clasei politice româneşti.

 În acest context, MAE român apreciază că aceste declaraţii ale unui înalt oficial al Ungariei contravin celor convenite la 4-5 martie, la Bucureşti, cu prilejul consultărilor celor doi miniştri ai afacerilor externe. Pe fond, cel puţin în ce priveşte România, aceste declaraţii nu corespund, în nici un fel, realităţii.

 MAE subliniază că declaraţiile Prim-ministrului României din 19 martie 2013 trebuie înţelese în contextul discuţiilor mai extinse la nivel european privind necesitatea stabilirii unui set de standarde şi proceduri general aplicabile tuturor statelor membre UE cu privire la respectarea valorilor comune europene. Acestea sunt aspecte de interes general european, care trebuie abordate şi discutate cu deschidere şi transparenţă, atât între statele membre, cât şi împreună cu instituţiile europene.

 Partea română încurajează partea ungară să acţioneze cu consecvenţă în spiritul Parteneriatului Strategic bilateral, potrivit celor convenite cu ocazia consultărilor cu partea ungara din 4-5 martie 2013. În ce o priveşte, partea română îşi reafirmă încrederea în Parteneriatul Strategic româno-ungar şi rămâne consecventă liniei sale de poziţionare în cadrul politico-juridic bilateral, aşa cum a reieşit şi din aspectele convenite la Bucureşti, inclusiv în ceea ce priveşte folosirea canalelor diplomatice de dialog pentru orice aspect de natură bilaterală.

Politichie

20 martie-Ziua Internaţională a Francofoniei

Published by:

Ziua Internaţională a Francofoniei comunicat de presa20 martie

În fiecare an, la 20 martie, comunitatea francofonă internaţională sărbătoreşte Ziua Internaţională a Francofoniei.

În acest an, România celebrează 20 de ani de la aderarea la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată în 1998 în Organizaţia Internaţională a Francofoniei – OIF). Pentru marcarea dublei aniversări, Ministerul Afacerilor Externe a pregătit o agendă ambiţioasă de evenimente culturale şi de diplomaţie publică organizate în cooperare cu partenerii francofoni din România, dar şi prin intermediul misiunilor diplomatice ale României.      

Diplomaţia română rămâne fidelă francofoniei şi limbii franceze, pe care o consideră o modalitate valoroasă de concertare şi dialog între naţiunile lumii şi un instrument important de acţiune, capabil să mobilizeze forţe şi actori, să genereze viziuni comune.

Politica externă a României împărtăşeşte pe deplin valorile universale francofone – diversitate culturală, respect pentru drepturile omului, pace şi dezvoltare durabilă – şi sprijină demersurile Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei de consolidare a dimensiunii politice a forului multilateral.

MAE se alătură eforturilor Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, ale tuturor operatorilor francofoni, canalizate în serviciul democraţiei, stabilităţii şi dezvoltării economice în spaţiul francofon.

Calendarul evenimentelor ocazionate de Ziua Internaţională a Francofoniei 2013 şi de marcare a două decenii de francofonie instituţională:

În România:

1 martie 2013 – deschiderea unui Portal dedicat celor 20 de ani de francofonie instituţională şi aniversării Zilei Internaţionale a Francofoniei pe site-ul MAE, la care sunt invitate să contribuie ambasadele şi reprezentanţele francofone acreditate în România;

21 martie 2013 – organizarea „Galei Francofoniei” la Casa Radio, împreună cu Societatea Română Radio şi în cooperare cu GADIF (Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor francofone). Gala va cuprinde şi ceremonia de decernare a premiilor GADIF unor personalităţi române cu merite deosebite în sfera francofoniei;

04 aprilie 2013 – vernisajul expoziţiei „1993-2013 – Repere francofone în România”, în parteneriat cu  Ministerul Culturii, Biblioteca Naţională a României şi GADIF;

12 aprilie 2013 – organizarea reuniunii cu bursierii promoţiei 2012-2013 din cadrul Programului de burse „E. Ionescu”, în parteneriat cu BECO-AUF, la sediul MAE;

15 aprilie 2013 – inaugurarea „Pieţei Francofoniei” din Bucureşti, în prezenţa Ministrului Afacerilor Externe si a Primarului General al capitalei;

Aprilie 2013 – desfăşurarea ceremoniei de înmânare a atestatelor funcţionarilor români participanţi la planul de formare în limba franceză în cursul anului 2012, în parteneriat cu APECO, Ambasada Franţei şi Delegaţia Wallonie-Bruxelles.

În străinătate

Misiunile diplomatice ale României organizează diverse evenimente pentru marcarea celor 20 de ani de la aderarea României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi a Zilei Internaţionale a Francofoniei – concerte, expoziţii, conferinţe, prelegeri, spectacole de teatru, proiecţii de filme. Misiunile participă, de asemenea, la evenimente comune, organizate în cooperare cu alte ambasade francofone din ţările de reşedinţă.