Politichie

Decernarea Premiului Nobel pentru Pace pentru 2012 Uniunii Europene

premiul Nobel pentru paceMinisterul Afacerilor Externe a primit cu deosebită satisfacţie decizia Comitetului Nobel Norvegian de a decerna Premiul Nobel pentru Pace în 2012 Uniunii Europene.

Premiul reprezintă o recunoaştere a contribuţiei semnificative a Uniunii Europene la consolidarea păcii si la promovarea reconcilierii pe continent si în întreaga lume.
Rolul stabilizator al Uniunii a transformat în timp un continent al conflictelor într-un continent al păcii. La 61 de ani de la constituirea sa, Uniunea Europeană reprezintă astăzi o familie de state, construită în jurul valorilor democraţiei, respectului pentru demnitatea umană, libertăţii, justiţiei si statului de drept.

Comunicat de presă