Diverse

Controlul migrației David Cameron

CONTROLUL MIGRATIEI LONDRA

Controlul migrației David Cameron

MAE a luat notă de discursul susținut la 28 noiembrie 2014 de premierul britanic, David Cameron, pe tema “controlului migrației”.

MAE precizează că autoritățile române au fost, în prealabil, informate de David Lidington, ministru de stat pentru Europa, asupra discursului premierului britanic pe tema controlului migrației și mobilității europene spre Marea Britanie, în cadrul unei convorbiri cu omologul său, secretarul de stat pentru afaceri europene în MAE, George Ciamba. În cadrul convorbirii, partea română a susținut intangibilitatea principiului liberei circulații a persoanelor și interconexiunea acestuia cu celelalte libertăți fundamentale ale UE. Partea română a evidențiat, totodată, că o serie de studii realizate atât de Comisia Europeană, cât și de Marea Britanie indică faptul că mobilitatea are efecte economice pozitive asupra economiilor statelor gazdă.

MAE notează faptul că, în cadrul discursului, premierul britanic a reafirmat importanța principiului liberei circulații a persoanelor la nivelul UE, subliniind beneficiile pe care lucrătorii mobili le aduc economiei britanice, precum și avantajele pe care acest drept fundamental le aduce celor 1,3 milioane de cetățeni britanici care activează în alte state membre ale UE.

În ceea ce priveste prevenirea eventualelor abuzuri de libera circulație, MAE precizează că Decizia recenta a Curții de Justiție a UE în cazul Dano a confirmat ca legislația Uniunii Europene conține garanțiile necesare pentru prevenirea acestora. Decizia vine, astfel, în confirmarea celor deja precizate în Comunicatul Comisiei Europene din noiembrie 2013, care arată că dreptul UE include suficiente garanții pentru prevenirea abuzului de libera circulație. Decizia Curții de Justiție a UE în cazul Dano demonstrează, o dată în plus, că principiul libertății de circulație a persoanelor este unul fundamental al Uniunii Europene, care nu trebuie contestat sau pus în discuție într-o manieră populistă.

MAE reiterează și cu această ocazie, așa cum a facut-o și în cadrul convorbirii secretarului de stat pentru afaceri europene cu ministrul britanic de stat pentru Europa, menținerea poziției principiale ferme a României de sprijin pentru aplicarea integrală a principiului liberei circulatii a persoanelor, așa cum este acesta prevăzut în Tratatele UE și dezvoltat în legislația europeană secundară și legislațiile naționale ale statelor membre. MAE subliniază faptul că, anterior oricarei intenții de schimbare a legislației, este necesară epuizarea posibilităților oferite de toate aceste paliere ale cadrul juridic actual.

MAE va umări, în continuare, măsurile concrete care vor fi propuse de Marea Britanie, precum și orice alte propuneri care ar putea modifica actualul echilibru european în materie de liberă curculație a lucrătorilor. Partea română și-a exprimat în nenumărate ocazii disponibilitatea de a lucra cu guvernul britanic și este convinsă că prin discuții bilaterale pot fi identificate măsurile cele mai efieciente pentru a preîntampina eventualele abuzuri, în cadrul conferit de legislatia europeană acuală.

Totodată, MAE va continua să se asigure, alături de noua Comisie Europeană și în dialog cu toate Statele Membre ale UE, că drepturile cetățenilor români, în calitate de cetățeni europeni, sunt pe deplin respectate.