Politichie

Precizări cu privire la decesul unor muncitori români, angajaţi ai şantierului naval Meyer din Papenburg (Germania)

Atentionare calatorie

Comunicat de presă

Monitorizarea situaţiei cetăţenilor români care lucrează în statele UE, sarcină permanentă a misiunilor diplomatice şi consulare româneşti

Precizări cu privire la decesul unor muncitori români, angajaţi ai şantierului naval Meyer din Papenburg (Germania) şi acţiunile întreprinse de MAE în acest context

 Ministerul Afacerilor Externe monitorizează constant situaţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, în cooperare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi celelalte instituţii relevante, pentru a asigura protecţia acestora în raporturile de muncă cu angajatorii străini şi în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă. În acest sens, MAE foloseşte informaţiile transmise prin intermediul ambasadelor şi ataşaţilor pentru afaceri sociale şi de muncă, pe care le obţin din contactele cu cetăţenii români, angajatorii şi autorităţile statelor respective.

Pe măsura liberalizării treptate a pieţelor muncii din statele UE şi în perspectiva totalei liberalizări a acestora de la 1 ianuarie 2014, s-au înregistrat, mai ales în ultimul timp, sesizări  numeroase  faţă de modul în care angajatorii respectă drepturile salariale sau alte drepturi ale muncitorilor români (condiţii de cazare, ore suplimentare, zile libere, etc.). Din aceste motive, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ambasadelor şi oficiilor consulare ale României, a susţinut faţă de autorităţile locale, în mod consecvent, principiul egalităţii de tratament între lucrătorii români şi cei ai statelor respective. Potrivit acestui principiu, statuat ca atare în reglementările europene şi în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, un angajat român într-un stat UE are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi cetăţeni europeni.

În ceea ce priveşte eventuale situaţii dificile cu care se confruntă cetăţenii români, atragem atenţia asupra necesităţii unei cât mai bune informări prealabile a acestora asupra drepturilor şi obligaţiilor care le revin în cazul muncii în străinătate. Sugerăm, în acest sens, consultarea recomandărilor de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi al misiunilor diplomatice, precum şi  Ghidurilor lucrătorului român, editate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Ministerul Afacerilor Externe descurajează categoric munca la negru, care reprezintă o încălcare a legislaţiei statelor gazdă şi îi expune pe cetăţenii români la riscuri crescute privându-i de  drepturile legale cuvenite angajaţilor.

În cazul în care le sunt încălcate drepturile, recomandăm cetăţenilor români să se adreseze neîntârziat ambasadelor sau consulatelor, care pot oferi recomandări asupra modului de acţiune potrivit legislaţiei locale, cât şi agenţiilor de muncă şi sindicatelor din ţările respective, care oferă consultanţă specializată.

Ministerul Afacerilor Externe oferă, prin intermediul ambasadelor şi oficiilor consulare, asistenţă cetăţenilor români aflaţi în diferite situaţii dificile, dar în cazul problemelor de muncă, aceasta nu poate înlocui dialogul cu autorităţile şi recomandarea către cetăţeni de a iniţia acţiuni în justiţie la instanţele specializate în litigii de muncă din statele respective. O altfel de implicare excede competenţele diplomatice sau consulare.

Referitor la cazul celor doi cetăţeni români, angajaţi ai şantierului naval Meyer, decedaţi în urma intoxicării cu monoxid de carbon într-un incendiu din oraşul Papenburg, la 13 iulie 2013, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berlin,  a intervenit pe lângă firmele implicate în angajarea acestora, încă de la momentul în care a fost informat de producerea tragediei.

Reprezentanţi ai Ambasadei României la Berlin au luat imediat legătura cu şantierul naval Meyer şi cu firma de recrutare a personalului SDS GmbH Emden, şi s-au deplasat la Papenburg pentru a  clarifica condiţiile de muncă şi viaţă ale lucrătorilor români şi pentru a acorda asistenţă consulară acestora. Pe lângă asistenţa consulară specifică acordată în asemenea situaţii, Ambasada a anunţat şi familiile victimelor de tragedia produsă.

Un diplomat al Ambasadei s-a deplasat în oraşul Papenburg, unde a discutat cu o mare parte din cetăţenii români angajaţi în prezent pe şantierul Meyer, cu reprezentanţi ai conducerii şantierului naval Meyer şi a firmei germane SDS GmbH Emden, care s-a ocupat de recrutarea şi aducerea la muncă pe acest şantier a muncitorilor români. În cadrul discuţiilor au fost evaluate condiţiile de muncă, salarizare, cazare, protecţie socială şi de sănătate etc.

Cetăţenii români care au discutat cu reprezentantul Ambasadei s-au declarat mulţumiţi de veniturile realizate, stabilite în funcţie de vechime şi de orele lucrate, precum şi de condiţiile de cazare şi de asigurare medicală de care beneficiază. De altfel, mulţi dintre aceştia au arătat că lucrează pe acest şantier naval de circa 7 ani. La rândul lor, reprezentanţii şantierului naval Meyer au apreciat calitatea lucrătorilor români şi au exprimat interesul pentru continuarea cooperării cu aceştia.

Ambasada României la Berlin va menţine contactul, în egală măsură, cu muncitorii români, dar şi cu conducerea firmei, şi are în vedere organizarea unei noi vizite la şantierul naval Meyer, pentru a se asigura că lucrătorii români beneficiază în continuare de condiţii normale de viaţă şi muncă.

Leave a Reply