Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: UE

Politichie

Reuniunea Grupului de Lucru Contencios UE

Published by:

Comunicat de presaReuniunea Grupului de Lucru Contencios UE – 13 iunie 2013

Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, subsecretar de stat în cadrul MAE, Răzvan-Horaţiu Radu, a coordonat, joi 13 iunie 2013, la sediul Infoeuropa, a doua reuniune trimestrială a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE).

În deschiderea reuniunii, Agentul Guvernamental a făcut o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurate în perioada februarie – iunie 2013.

În acest context, au fost trecute în revistă hotărârile preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în care România a transmis observaţii.

Hotărârile pronunţate de instanţa UE în cauzele C-254/11, Shomodi şi C-212/11, Jyske Bank Gibraltar au fost în sensul observaţiilor formulate de Guvernul României.

În cauza C-254/11, Shomodi, Curtea a fost chemată să se pronunţe asupra interpretării Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen. Instanţa UE a arătat că titularul unui permis de trecere locală a frontierei eliberat în temeiul regimului specific micului trafic de frontieră instituit prin regulament trebuie să aibă posibilitatea, în limitele prevăzute de acest act normativ UE și de acordul bilateral adoptat pentru aplicarea sa încheiat între țara terță al cărei resortisant este și statul membru vecin, pe de o parte, să circule liber în zona de frontieră timp de trei luni în cazul în care șederea sa nu este întreruptă și, pe de altă parte, să beneficieze de un nou drept de ședere de trei luni după fiecare întrerupere a șederii sale.

În cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar, Curtea a arătat că Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului nu se opune reglementării unui stat membru care impune instituţiilor de credit să comunice informaţiile solicitate în temeiul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului direct unităţii de informaţii financiare a acestui stat, atunci când instituţiile respective îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul naţional în regim de liberă prestare a serviciilor, în măsura în care această reglementare nu compromite efectul util al directivei menţionate, precum şi al Deciziei 2000/642/JAI privind modalităţile de cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în privinţa schimbului de informaţii.

De asemenea, Agentul Guvernamental a prezentat concluziile reuniunii anuale a agenţilor guvernamentali ai statelor membre UE, care a avut loc pe 10 mai 2013, la Dublin şi în cadrul căreia au fost abordate aspecte legate de reprezentarea înaintea CJUE şi modalitatea în care Comisia aplică prevederile din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la sancţiunile pecuniare aplicate în cazul necomunicării măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE.

În cadrul reuniunii, domnul Răzvan-Horaţiu Radu a subliniat importanţa cooperării interinstituţionale şi a încurajat instituţiile participante să identifice atât acţiunile directe, cât şi cererile preliminare (ale instanţelor altor state membre UE) în care este oportună formularea unei cereri în intervenţie a României, respectiv a unor observaţii scrise. În acest sens, interesul instituţiilor de linie este decisiv.

În cadrul reuniunii, a fost realizată o prezentare a efectelor hotărârilor preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie, a aplicaţiei e-Curia şi a fost agreată noua metodologie de reprezentare a României înaintea CJUE şi a Curţii AELS.

 Informaţii suplimentare

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei publice.

GLCUE dezbate probleme orizontale privind reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, identifică soluţii pentru îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale în această materie şi analizează implicaţiile evoluţiilor recente ale jurisprudenţei instanţelor UE.

GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

 

Politichie

Comunicat de presă legat de evolutia recenta din Republica Populară Democrată Coreeană

Published by:

declaratii republica coreeaComunicat de presă

 

În legătură cu recentele evoluţii din Republica Populară Democrată Coreeană, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face următoarele precizări:

Ministerul Afacerilor Externe al RPD Coreene a convocat, la 5 aprilie 2013, reprezentanţii misiunilor diplomatice acreditate la Phenian. Cu această ocazie, le-a fost comunicată recomandarea de a avea în vedere posibilitatea evacuării personalului ambasadelor, pe fondul creşterii tensiunilor din zonă.

MAE al României analizează opţiunile valabile în astfel de situații, în vederea asigurării deplinei securităţi a cetăţenilor români de la Ambasada României la Phenian, pe baza procedurilor şi reglementărilor în vigoare.

MAE se află în permanent contact cu partenerii din UE şi NATO, pentru a stabili, în comun, conduita generală în perioada următoare.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite orice deplasare pe teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene (Coreea de Nord), întrucât, la acest moment, starea de securitate este instabilă.

MAE reafirmă necesitatea găsirii unor soluţii care să conducă la detensionarea actualei situaţii din Peninsula Coreeană. Totodată, MAE reafirmă necesitatea respectării rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU și solicită ferm autorităţilor de la Phenian să se abțină de la orice acţiune care afectează pacea şi securitatea în regiunea Asiei de Nord-Est.

 

Politichie

Intalnire Titus Corlăţean cu ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris

Published by:

Întrevederea ministrului Titus Corlăţean cu ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris

 

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, l-a primit, astăzi, 22 ianuarie 2013, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris.

Cei doi interlocutori şi-au manifestat interesul pentru relansarea Parteneriatului Strategic existent între România şi Marea Britanie, prin intensificarea atât a contactelor bilaterale la cel mai înalt nivel, cât şi a cooperării economice. În context a fost menţionată vizita pe care secretarul de stat pentru afaceri europene, David Lidington, intenţionează să o efectueze în România în viitorul apropiat.

Oficialul britanic a reiterat angajamentul guvernului pentru ridicarea restricţiilor impuse cetăţenilor români pe piaţa muncii din Marea Britanie, începând cu data de 1 ianuarie 2014. L-a asigurat pe ministrul român despre eforturile depuse de autorităţile britanice pentru ca procedurile administrative aferente obţinerii de către cetăţenii români, în special de către studenţi, a documentelor necesare şederii legale pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi a permiselor de muncăsă se desfăşoare în conformitate cu legislaţia europeană în materie. 

Şeful diplomaţiei române a prezentat progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) şi a exprimat angajamentul părţii române de a avansa reformele  pentru îndeplinirea  angajamentelor în domeniu. Diplomatul englez a exprimat disponibilitatea părţii britanice de a continua colaborarea cu autorităţile române relevante în cadrul dimensiunii de cooperare a MCV. Referitor la aderarea României la spaţiul Schengen, ambasadorul britanic a menţionat că Marea Britanie,  deşi nu aparţine spaţiului Schengen, oferă României întregul său sprijin.

Cei doi oficiali au exprimat condoleanţe asupra pierderilor de vieți omenești suferite de ambele țări în criza ostaticilor din Algeria. În context, au evidențiat calitatea colaborării dintre România şi Marea Britanie în acest caz. În planul mai larg al combaterii terorismului, și referindu-se la discuțiile recente din reuniunea extraordinară a miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, dedicată situaţiei din Mali, a fost subliniată necesitatea unor reacții ferme din partea comunității internaționale. Ministrul român a evidenţiat necesitatea revizuirii Strategiei de Securitate a Uniunii Europene, având în vedere provocările globale actuale generate de terorismul internaţional.  Alt subiect abordat s-a referit la poziţiile celor două ţări privind evoluţiile din Siria.

Oficialul britanic a comunicat ministrului român intenţia ambasadei britanice de a organiza o serie de evenimente culturale în luna iunie 2013, cu prilejul sărbătoririi a 75 de ani de activitate a instituţiei culturale britanice „British Council” în România. Ministrul român şi-a exprimat dorinţa ca un număr de astfel de evenimente să fie organizate, în colaborare, de către MAE şi ambasada Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti.