Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: stiri

Politichie

Întrevederea ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu reprezentanţii Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO)

Published by:

Ministrul afacerilor externeMinistrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a primit astăzi 8 noiembrie 2012, delegaţia Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO), aflată la Bucureşti într-o misiune de promovare economică.
Ministrul afacerilor externe a evidenţiat eforturile continue depuse de autorităţile române pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri din ţara noastră, respectiv pentru consolidarea şi extinderea Parteneriatului Strategic România-SUA.
Şeful diplomaţiei române a făcut referire, în acest context, la recenta lansare, din 31 octombrie 2012, a Task Force-ului pentru implementarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi SUA, adoptată la Washington, în data de 13 septembrie 2011, la cel mai înalt nivel, pe agenda căruia dimensiunea economică va ocupa un loc privilegiat.
Ministrul Titus Corlăţean a arătat că un rol cheie în cadrul noului mecanism revine comunităţii de afaceri şi a lansat, în acest context, invitaţia AMRO de a se alătura eforturilor noii structuri, inclusiv prin participarea la reuniuni viitoare ale acesteia. Înaltul oficial român a salutat interacţiunea iniţiată între AMRO şi reprezentanţii mediului de afaceri din România şi din SUA, cu prilejul întâlnirilor organizate de AmCham şi Camera de Comerţ a României, încurajând continuarea acestui tip de demers şi în viitor, cu regularitate.
De asemenea, ministrul Titus Corlăţean a subliniat interesul major al României pentru includerea în programul Visa Waiver, inclusiv din perspectiva facilitării contactelor între reprezentanţii mediului de afaceri din România şi SUA, cu consecinţe directe şi asupra sporirii volumului investiţiilor americane în ţara noastră, respectiv a schimburilor comerciale bilaterale. A solicitat, în acest context, sprijinul companiilor americane pentru eforturile de lobby întreprinse la nivelul Administraţiei şi Congresului SUA, în vederea adoptării proiectului legislativ pe tema modificări criteriilor de acces în programul Visa Waiver.
Reprezentanţii AMRO au oferit asigurări cu privire la interesul şi disponibilitatea companiilor pe care le reprezintă pentru susţinerea demersurilor României în direcţia liberalizării, cât mai rapide, a regimului de vize, împărtăşind convingerea că o decizie în acest sens va contribui semnificativ la aprofundarea interacţiunilor economice dintre cele două state.
Interlocutorii americani au prezentat ca obiective principale ale misiunii pe care o întreprind la Bucureşti, evaluarea oportunităţilor în creştere oferite de piaţa românească şi evidenţierea domeniilor de cooperare de interes şi beneficiu reciproc. De la întâlnirea pe care şeful diplomaţiei române a avut-o, la sfârşitul lunii septembrie, la New York, cu reprezentanţi ai companiilor membre AMRO, Consiliul s-a implicat activ în demersurile de amplificare a cooperării economice dintre România şi SUA.
Liderii companiilor americane membre AMRO participante la reuniune au evidenţiat importanţa strategică a României în ansamblul politicilor investiţionale ale acestora, exprimând angajamentul ferm pentru o prezenţă investiţională consolidată, pe termen lung, în ţara noastră.
Informaţii suplimentare
Consiliul de Afaceri Româno-American (American – Romanian Business Council – AMRO), organizaţie non-profit cu sediul la Washington, având ca obiectiv promovarea relaţiilor economice dintre SUA şi România, a fost lansat la 25 ianuarie 2012, la Washington.
AMRO are în componenţă 13 membri – companii americane de renume, cum ar fi Chevron, Exxon, ADM, Smithfield, Raytheon, Pharma, Metlife, Cargill, Amgen, Timken, Mega, Eli Lilly, Johnson & Johnson, provenind din diverse domenii de afaceri: energie, agricultură, industria de apărare, industria farmaceutică, industria prelucrătoare, infrastructură de stocare, asigurări. Conducerea Consiliului este asigurată de Chevron – preşedinte şi ADM – vicepreşedinte. În funcţia de preşedinte executiv al noii structuri a fost ales domnul Eric Stewart.
Misiunea Consiliului este de a consolida schimburile economice şi investiţiile dintre cele două ţări, de a aprofunda relaţiile bilaterale şi de a educa publicul în legătură cu importanţa acestora.

comunicat de presa

Politichie

Primirea, de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a procurorului general adjunct al SUA, James Cole

Published by:

Ministrul Afacerilor ExternePrimirea, de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a procurorului general adjunct al SUA, James Cole

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a avut miercuri, 7 noiembrie 2012, o întrevedere cu procurorul general adjunct al SUA, James Cole.

Ministrul afacerilor externe şi oficialul american au abordat o serie de teme de interes comun, cu accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări. A fost evocată, în acest context, prima reuniune a Task Force-ului pentru implementarea Declaraţiei Comune de Parteneriat Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi SUA, desfăşurată la 31 octombrie 2012.

Totodată, ministrul afacerilor externe a folosit acest prilej pentru a reînnoi mesajul de felicitare transmis poporului american pentru realegerea preşedintelui Barack Obama la Casa Albă. În acelaşi timp, l-a asigurat pe oficialul american că România va rămâne un aliat de încredere, stabil şi predictibil al SUA.

Ministrul Titus Corlăţean a insistat, în cadrul discuţiilor, asupra interesului major al ţării noastre pentru accesul cât mai rapid în programul Visa Waiver, arătând că asigurarea unui regim de călătorie fără vize pentru cetăţenii români va contribui esenţial la consolidarea şi dezvoltarea cooperării bilaterale pe toate componentele Parteneriatului Strategic bilateral.

Înaltul demnitar român a solicitat, în acest context, sprijinul interlocutorului pentru activitatea sub-grupului de lucru pe problematica vizelor, creat în cadrul Task Force-ului şi însărcinat cu identificarea celor mai adecvate modalităţi pentru accelerarea procesului de acces al României în VWP, respectiv pentru promovarea, în rândul factorilor de decizie de la Washington, a acestui obiectiv de interes comun.

Discuţiile au revelat, totodată, convergenţa valorilor democratice împărtăşite de cele două state, precum şi interesul comun pentru promovarea acestora la nivel global, inclusiv prin transferul, de către România, a experienţei sale de tranziţie democratică statelor din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

 

Ministerul Afacerilor Externe salută rezultatele procesului electoral recent încheiat din Statele Unite ale Americii şi adresează felicitări președintelui Barack Obama pentru realegerea în funcția de președinte al SUA. Totodată, transmite felicitări poporului american pentru simţul civic demonstrat pe parcursul procesului electoral.
Ministerul Afacerilor Externe își exprimă convingerea că vor continua eforturile susţinute de consolidare, aprofundare şi extindere a Parteneriatului Strategic bilateral, lansate odată cu adoptarea, la 13 septembrie 2011, a Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii.
Task Force-ul bilateral, lansat la 31 octombrie 2012, ca mecanism instituţionalizat de aplicare concretă si pragmatică a celor convenite în cuprinsul Declaraţiei, reprezintă garanţia predictibilităţii evoluţiei viitoare a Parteneriatului Strategic, cu precădere pe dimensiunile prioritare ale acestuia – securitară şi economică. Procesul de implementare, în graficul deja stabilit, a Acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării anti-rachetă din septembrie 2011, precum şi preocuparea continuă pentru consolidarea prezenţei investiţionale americane în ţara noastră, confirmată inclusiv de prezenţa la Bucureşti, în aceste zile, a unei importante delegaţii de lideri ai unor companii americane de prestigiu, reprezintă repere esenţiale în acest sens.
“În acelaşi timp, în calitatea sa de membru al NATO şi al Uniunii Europene, România îşi exprimă hotărârea de a continua colaborarea strânsă cu SUA pentru edificarea unei relaţii transatlantice puternice, în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Atlanticului”, a precizat ministrul afacerilor externe Titus Corlățean.
România va rămâne un aliat apropiat şi de încredere al SUA şi un promotor ferm al securităţii şi stabilităţii atât în regiune, cât şi la nivel european si global. Tara noastră va continua să contribuie, alături de SUA şi de ceilalţi parteneri din NATO şi UE, la eforturile pentru identificarea de soluţii viabile, durabile, pentru întreaga gamă de chestiuni care preocupă comunitatea internaţională şi care includ, printre altele, atât conflictele prelungite din vecinătatea imediată a României, cât şi dosarele de interes prioritar din zona Orientului Mijlociu.

comunicat de presa

Politichie

Primirea de către secretarul de stat Bogdan Aurescu a adjunctului asistentului secretarului de stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, Brent Hartley

Published by:

Primirea de către secretarul de stat Bogdan Aurescu a adjunctului asistentului secretarului de stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, Brent Hartley

 

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Bogdan Aurescu a avut astăzi, 6 noiembrie 2012, o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului de stat pentru Europa şi Eurasia, Brent Hartley.

În cadrul discuţiilor, secretarul de stat Bogdan Aurescu s-a referit la eforturile comune de consolidare a Parteneriatului Strategic România-SUA. Oficialul român a prezentat stadiul demersurilor pentru operaţionalizarea prevederilor Declaraţiei Comune de Parteneriat Strategic, trecând în revistă şi salutând principalele concluzii ale primei reuniuni, din 31 octombrie a.c., a Task Force-ului pentru implementarea Declaraţiei Comune (http://www.mae.ro/node/16370).

A fost evocat, astfel, interesul comun pentru aprofundareaşi extinderea cooperării bilaterale circumscrise Parteneriatului Strategic, respectiv pentru asigurarea unui echilibru între multiplele sale componente.

Cei doi oficiali au abordat şi perspectivele României de accedere în Programul Visa Waiver (VWP), secretarul de stat Bogdan Aurescu subliniind interesul major pe care ţara noastră îl acordăîndeplinirii acestui obiectiv, care ar contribui la consolidarea cooperării bilaterale într-o arie vastă de domenii. A menţionat, în acest sens, crearea, în cadrul Task Force-ului, a unui sub-grup de lucru bilateral pe problematica vizelor, însărcinat cu identificarea celor mai adecvate modalităţi pentru accelerarea procesului de includere a României în VWP.

A fost exprimată, totodată, satisfacţia comună faţă de stadiul evoluţiilor circumscrise punerii în aplicare a Acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării anti-rachetă, semnat la Washington, la 13 septembrie 2011, care se desfăşoarăfără întârzieri, pentru strânsa cooperare în Afganistan, precumşi pentru convergenţa poziţiilor, intereselor şi abordărilor celor două state în cadrul NATO şi OSCE. Au fost discutate, totodată, aspecte de interes legate de evoluţiile din regiune, cu accent pe perspectivele de integrare euro-atlantică a statelor din Balcanii din Vest, precum şi pe tema conflictelor îngheţate din vecinătatea estică a României, cu accent pe dosarul transnistrean.

Discuţiile au oferit, de asemenea, oportunitatea abordării şi altor aspecte de interes de pe agenda bilaterală,cu accent pe dimensiunea economică, inclusiv în contextul apropiatei misiuni de promovare economică în ţara noastră (8-9 noiembrie 2012) a Consiliului de Afaceri Româno-American (AMRO).

Informaţii suplimentare

Declaraţia Comună este primul document politic bilateral care consacră Parteneriatul Strategic dintre cele două state, fixând cadrul general al relaţiilor bilaterale şi stabilind domeniile prioritare ale cooperării viitoare: componenta politică;componenta economică; componenta militară şi de securitate; componenta relaţiilor interumane şi componentaştiinţifică şi tehnologică, de cercetare, educaţională, culturală.

Task Force-ul reprezintă mecanismul inter-instituţional de coordonare a procesului complex de implementare a Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România şi SUA, adoptată la Washington, la 13 septembrie 2011. 

 

Din Task Force fac parte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Economiei, Comerţuluişi Mediului de Afaceri, Ministerului Justiţiei, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi ai Ambasadei SUA şi agenţiilor guvernamentale americane reprezentate la Bucureşti.

 

Comunicat de presă