Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: spaţiul Schengen

Politichie

Comunicat de presă comun-Ministerul Afacerilor Externe – Ministerul Administraţiei şi Internelor

Published by:

comunicat de presaComunicat de presă comun

Ministerul Afacerilor Externe – Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

La Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne de astăzi, 6 decembrie 2012, Comisia Europeană a prezentat al doilea Raport privind funcţionarea spaţiului Schengen pentru perioada 1 mai – 31 octombrie 2012. Raportul face o trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă spaţiul Schengen, iar menirea documentului este să contribuie la identificarea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea acestora.

 

Comisia a alocat un punct distinct chestiunii legate de ridicarea controalelor la frontierele interne cu România şi Bulgaria, în care face referire la Concluziile Consiliului JAI din iunie 2011, prin care s-a recunoscut îndeplinirea de către cele două candidate a criteriilor de aderare prevăzute în acquis-ul Schengen şi Concluziile Consiliului European din martie 2012, prin care s-a solicitat identificarea şi implementarea de măsuri acompaniatorii, care să contribuie la aderarea cu succes a celor două state.

 

Includerea României şi Bulgariei în raportul Comisiei Europene privind monitorizarea spaţiului Schengen este o chestiune firească întrucât cele două ţări aplică deja parţial acquis-ul Schengen şi au încheiate toate misiunile de evaluare. Nu este prima dată când cele două ţări sunt incluse în aceste rapoarte, România şi Bulgaria fiind incluse şi în primul Raport al Comisiei publicat în 16 mai 2012, care evalua situaţia spaţiului Schengen în perioada 1 noiembrie 2011-30 aprilie 2012.

 

În plus, este normală menţionarea României în Raportul Comisiei Europene pentru că măsurile acompaniatorii au fost făcute tocmai în scopul consolidării încrederii în România ca viitor stat al Spaţiului Schengen.  Aceste măsuri au fost derulate cu Agenţia Frontex, adică Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe, ceea ce înseamnă în fapt că România acţionează ca un stat membru al Spaţiului Schengen.

 

Poziţia Comisiei rămâne constantă, respectiv de susţinere a aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen în cel mai scurt timp posibil.

 

Comisarul C. Malmstrom a afirmat că “nu există condiţii noi şi Comisia reafirmă că România şi Bulgaria îndeplinesc toate criteriile şi doreşte ca cele două ţări să adere cât mai repede la spaţiul Schengen“.

 

Monitorizarea la care face trimitere raportul Comisiei este privită ca fiind una generală asupra procesului de aderare şi nu ca o monitorizare a măsurilor acompaniatorii, pe care România le-a finalizat deja. La reuniunea Consiliului JAI de astăzi, 6 decembrie 2012, îndeplinirea integrală a măsurilor acompaniatorii asumate voluntar de România şi Bulgaria a fost consfinţită oficial în minuta Consiliului, ca urmare a declaraţiei preşedinţiei cipriote. Ea nu introduce în niciun fel noi condiţionalităţi. 

 

Subiectul aprobării deciziei de  aderare a României şi Bulgariei nu figurează ca atare pe agenda de reuniunii JAI, întrucât se menţin poziţiile unor state membre care aşteaptă publicarea raportului  MCV.

 

În ceea ce priveşte obţinerea unei perspective noi privind aderarea la Schengen, respectiv martie 2013, cadrul cel mai potrivit este Consiliul European din decembrie 2012, sens în care au fost deja efectuate demersuri la nivel guvernamental, inclusiv în cadrul reuniunii JAI de astăzi. Într-adevăr, confirmarea finalizării de către România şi Bulgaria a măsurilor acompaniatorii decise la Consiliul European din martie a.c. ar trebui făcută la acelaşi nivel, respectiv cu ocazia Consiliului European din decembrie 2012.

 

În marja Consiliului JAI din data de 6 decembrie, subiectul aderării României şi Bulgariei la Schengen a fost abordat şi la reuniunea ministerială a ţărilor care fac parte din Forumul Salzburg care şi-au reafirmat sprijinul pentru atingerea acestui obiectiv în perioada imediat următoare.

 

Şeful delegaţiei române a reafirmat aşteptarea românilor de a primi o decizie favorabilă privind aderarea la Schengen la primul Consiliu JAI din mandatul Preşedinţiei irlandeze.

 

comunicat de presa MAE 

Politichie

Întrevederea secretarului de stat Luminiţa Odobescu cu delegaţia Comisiei comune pentru controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi migraţiei din Parlamentul italian

Published by:

comunicat de presaÎntrevederea secretarului de stat Luminiţa Odobescu cu delegaţia Comisiei comune pentru controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi migraţiei din Parlamentul italian
Secretarul de stat, Luminiţa Odobescu, a avut joi, 11 octombrie 2012, o întrevedere cu delegaţia Comisiei comune pentru controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi migraţiei din Parlamentul Republicii Italiene, condusă de Margherita Boniver. Discuţiile au prilejuit un schimb de vederi pe teme de actualitate ale agendei europene, rezultând satisfacţia faţă de cooperarea excelentă dintre România şi Italia şi substanţa dialogului bilateral si european.

În ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen, secretarul de stat Luminiţa Odobescu a adresat mulţumiri părţii italiene pentru susţinerea constantă, vocală, a acestui obiectiv. A reiterat faptul că România a îndeplinit toate criteriile prevăzute de acquis-ul Schengen, iar acest lucru a fost recunoscut de Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din iunie 2011. A subliniat că, pentru a facilita adoptarea deciziei politice,

La Consiliul European din 1-2 martie 2012, România s-a angajat să implementeze o serie măsuri tehnice. Deşi măsurile respective nu reprezintă o condiţie prevăzută de acquis, ci doar o cale să faciliteze soluţionarea dosarului, implementarea acestora a fost finalizată cu succes, demonstrând încă o dată faptul că România este pregătită să-şi asume statutul de stat membru Schengen.

Secretarul de stat din MAE a făcut referire, de asemenea, şi la participarea consistentă a României la operaţiunile ce vizează segmentele suspuse presiunilor migratorii ale graniţelor UE şi la cooperarea cu statele din regiune în cadrul efortului comun de combatere a migraţiei ilegale.

Partea italiană a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de România în ultimii ani în ceea ce priveşte pregătirea aderării la spaţiul Schengen şi a dat asigurări că va continua să sprijine de aceeaşi manieră vocală şi activă concretizarea acestui obiectiv.

Comunicat de presă