Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: Ovidiu Dranga

Politichie

Cea de-a doua reuniune a Consiliului consultativ interinstituţional privind problematica românilor din străinătate

Published by:

Secretarul de stat Ovidiu Dranga a prezidat joi, 29 noiembrie 2012, cea de-a doua reuniune a Consiliului Consultativ Interinstituţional (CCI) privind problematica românilor din străinătate.

 

La reuniune, au participat reprezentanţi ai structurilor de profil din Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor,  Patriarhia Română, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune şi Ministerul Afacerilor Externe. A participat, cu statut de invitat, şi Liga Studenţilor Români din Străinătate.

 

În deschidere, secretarul de stat Ovidiu Dranga a prezentat cele două teme incluse pe agenda reuniunii, în baza unor documentare puse la dispoziţia participanţilor de MAE.  Astfel, a fost supus dezbaterilor un documentar cuprinzând sistematizarea atribuţiilor ce revin instituţiilor statului cu competenţe în gestionarea relaţiilor cu românii din străinătate, sintetizat pe baza contribuţiilor transmise de membrii CCI. Discuţiile pe această temă au evidenţiat necesitatea constituirii unui grup de analiză juridică pentru raţionalizarea şi optimizarea cadrului legislativ în domeniu.

 

De asemenea, reprezentanţii MAE au supus atenţiei CCI un documentar privind modul de gestionare a relaţiilor statului spaniol cu comunităţile spaniole din străinătate. A fost subliniat faptul că modelul spaniol prezintă, deopotrivă,beneficiul unei experienţe îndelungate în gestionarea relaţiilor cu diaspora şi al unor similitudini culturale între cele două popoare. Pornind de la experienţa spaniolă, dezbaterile au evidenţiat avantajele pe care le-ar oferi sprijinirea auto-organizării comunităţilor româneşti din străinătate, în vederea identificării şi ierarhizării priorităţilor existente la nivelul fiecărei comunităţi, prin participarea nemijlocită a membrilor reprezentativi ai acesteia la definirea unei agende comune.

 

Schimbul de opinii a reliefat interesul participanţilor faţă de temele supuse discuţiei, precum şi necesitatea extinderii analizei prin recurs la expertiza specificăfiecărei instituţii, în vederea continuării dezbaterilor pe respectivele teme, demers ce ar putea conduce la o serie de iniţiative aplicabile instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu din România, inclusiv pe dimensiunea legislativă.Totodată, s-a convenit asupra unei modalităţi eficiente de comunicare, în vederea creşterii capacităţii de coordonare interinstituţională. 

 

Următoarea reuniune a CCI va avea loc la începutul anului 2013.

 

comunicat MAE

Politichie

Dezbaterea prilejuită de lansarea studiului „Remigraţia copiilor români”

Published by:

Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a găzduit astăzi, 9 noiembrie 2012, dezbaterea prilejuită de lansarea studiului „Remigraţia copiilor români”,elaborat de Asociaţia Alternative Sociale din Iaşi, care propune metode de lucru ce înlesnesc reintegrarea în sistemul educaţional românesc a copiilor români reveniţi în ţară după o perioadă petrecută în străinătate în contextul fenomenului migraţiei.

 

Ovidiu Dranga, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a apreciat studiul pentru aplicabilitatea sa largă şi a subliniat responsabilitatea fundamentală a Ministerului Afacerilor Externe în sprijinirea comunităţilor româneşti aflate peste graniţe: „Contribuţia pe care Ministerul Afacerilor Externe o poate aduce, din perspectiva responsabilităţilor noastre, la ameliorarea problematicii remigraţiei se concretizează prin promovarea studiului în rândurile românilor din străinătateşi informarea acestora cu privire la posibilele consecinţe negative ale fenomenului remigraţiei în plan social, la ceea ce pot trăi sau experimenta copiii la revenirea în ţara de origine”, a spus oficialul MAE.

 

Totodată, secretarul de stat Ovidiu Dranga a evidenţiat  importanţa extinderii programului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, derulat în şcolile din străinătate, pentru a facilita reinserţia copiilor în sistemul educaţional românesc şi a invitat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să extindă programul, astfel încât acesta să acopere o gamă cât mai largă de beneficiari.

 

Secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Stelian Victor Fedorca, a apreciat importanţa unor mecanisme care să răspundă acestei problematici, în contextul în care fenomenul migraţiei are o amploare semnificativă. Oficialul MECTS a prezentat un set de măsuri concrete destinate reintegrării în învăţământul românesc a elevilor români reveniţi în ţară,printre care se numără: un program de informare publică cu privire la fenomenul remigraţiei copiilor, consiliere psihologică, atât pentru părinţi, cât şi pentru elevi, cursuri intensive de limba română pentru elevii reveniţi în ţară şi cursuri de formare metodică pentru profesori.

 

Cătălin Luca, directorul executiv al Asociaţiei Alternative Sociale din Iaşi, a menţionat că, pe termen scurt şi mediu, numărul copiilor cu probleme emoţionale şi psihologice cauzate de remigraţia neasistată va creşteşi a anunţat pentru luna decembrie finalizarea unei metodologii de asistenţă a copiilor remigraţi. „Le recomandăm părinţilor să pregătească copilul cu privire la remigraţie, să-l consulte, atât la plecarea în străinătate, cât şi la revenirea în România, să-i explice motivele care duc la schimbarea situaţiei lui”, a mai precizat Cătălin Luca.

 

La dezbatere au participat reprezentanţi ai administraţiei centrale, ai ambasadelor Republicii Italiene şi a Regatului Spaniei la Bucureşti, ai reprezentanţelor instituţiilor internaţionale prezente la Bucureşti, precum şi ai unor organizaţii neguvernamentale, care desfăşoarăprograme în domeniul protecţiei şi dezvoltării copilului.

 

Informaţii suplimentare:

„Remigraţia copiilor români” este un studiu inovator, fiind primul de acest fel realizat la nivel european, pentru a analiza factorii care au determinat remigrarea copiilor români.

Cercetarea a fost realizată de Asociaţia « Alternative Sociale » din Iaşi, în colaborare cu instituţii şi organizaţii din Spaniaşi Italia: Universitatea din Barcelona, Instituto de Reinsercion Social, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità şi Fondazione Albero della Vita.

 

comunicat de presa