Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: MAE

Politichie

Atenţionare de călătorie – Ungaria-Croatia

Published by:

atentionare calatorie

Atenţionare de călătorie, Republica Croaţia

Ministerul Afacerilor Externe atenţionează cetăţenii români care se deplasează în Republica Croaţia, în perioada 15 noiembrie 2013 – 15 aprilie 2014, asupra faptului că autorităţile locale au introdus obligaţia de echipare a tuturor vehiculelor rutiere cu echipamente speciale de iarnă pentru următoarele porţiuni de drum:

§  Autostrada A1 – Zagreb – Karlovac – Bosiljevo – Maslenica;

§  Autostrada A2 – Macelj (graniţa cu Rep. Slovenia) – Trakošćan – Krapina – Zagreb;

§  Autostrada A3 – Bregana (graniţa cu Rep. Slovenia) – Zagreb – Sl. Brod – Bajakovo (graniţa cu Rep. Serbia);

§  Autostrada A4 – Goričan (graniţa cu Ungaria) – Varaždin – Zagreb;

§  Autostrada A5 – Osijek – Đakovo – Sredanci;

§  Autostrada A6 – Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka;

De asemenea, măsura se aplică pe majoritatea drumurilor naţionale şi judeţene din nord-estul, centrul şi nord-vestul Croaţiei, singura regiune exceptată fiind Dalmaţia de Sud. Folosirea echipamentelor de iarnă este obligatorie pe porţiunile de drum menţionate indiferent de condiţiile atmosferice sau de tipul de vehicul rutier.

MAE recomandă cetăţenilor români care doresc să se deplaseze sau să tranziteze Republica Croaţia să consulte atât site-urile de specialitate (Compania Naţională Croată de Autostrăzi – http://www.hak.hr , Compania Naţională Croată de Căi Ferate – http://www.hznet.hr , Autoritatea Portuară Croată –http://www.portauthority.hr  şi Agenţia Croată de Aviaţie Civilă – http://www.ccaa.hr ), cât şi pagina de internet www.mae.ro , pentru informaţii actualizate.

 

Atenţionare de călătorie – Ungaria

Ministerul Afacerilor Externe informează transportatorii de mărfuri care se deplasează pe teritoriul Ungariei cu privire la restricţiile de circulaţie impuse pentru autovehiculele a căror masă totală depăşeşte greutatea de 7,5 t.

Restricţiile au caracter temporar şi se aplică în următoarele intervale:

– Începând cu data de 21.12.2013, sâmbătă, de la ora 22.00 (ora locală) şi până la data de  22.12.2013, duminică, ora 22.00 (ora locală), restricţie obişnuită pentru ziua de duminică;

– Începând cu data de 24.12.2013, marţi, de la ora 22.00 (ora locală) şi până la data de 26.12.2013, joi, ora 22.00 (ora locală), (perioada Crăciunului);

– Începând cu data de 28.12.2013, sâmbătă, ora 22.00 (ora locală) şi până la data de 29.12.2013, duminică, ora 22.00 (ora locală), restricţie obişnuită pentru ziua de duminică;

– Începând cu data de 31.12.2013, marţi, de la ora 22.00 (ora locală) şi până la data de 01.01.2014, miercuri, ora 22.00 (ora locală), (perioada Anului Nou).

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă transportatorilor de marfă să consulte atât web-site-urile de specialitate cât şi pagina de internet www.mae.ro pentru informaţii actualizate.

Politichie

Conferinţă de lansare a proiectului “Centru de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate”

Published by:

Atentionare calatorie

MAEComunicat de presă

Conferinţă de lansare a proiectului “Centru de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate”

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE organizează joi, 21 noiembrie 2013, ora 10:30, la sediul MAE, Sala Gafencu, conferinţa de lansare a proiectului “Centru de contact şi suport al cetăţenilor români din străinătate” – cod SMIS 32663.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 – AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 17.612.385 lei, din care:

•              14.970.527,25 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

•              2.641.857,75 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în înfiinţarea unui centru unic de contact şi suport pentru cetăţenii români din străinătate. Scopul proiectului este eficientizarea comunicării cu cetăţenii români de peste hotare, centralizarea problemelor sesizate şi monitorizarea modului în care aceste sesizări sunt soluţionate de către personalul MAE.

Această soluţie va permite integrarea următoarelor servicii într-un unic punct de contact:

–       preluarea într-un mod unitar a cererilor cetăţenilor referitoare la cazuistica specifică pe diverse canale de comunicare: telefon, web, mail, instant messaging. Acolo unde este posibil, cetăţenii vor putea încărca în sistem copii scanate ale documentelor necesare soluţionării cererilor acestora;

–       clasificarea şi tratarea cazurilor preluate pe diversele canale de comunicare ;

–       oferirea de informaţii specifice în cadrul site-ului centrului de contact;

–       transmiterea de mesaje automate de răspuns la cazurile semnalate  (pe email, telefon) către cetăţeni, acolo unde este posibil.

Proiectul se adresează celor peste 3 milioane de cetăţeni români (grup ţintă) care şi-au stabilit domiciliul ori se află temporar în străinătate, precum si unui număr de cel puţin 500 de lucrători consulari din cadrul MAE, consuli şi funcţionari consulari, care vor utiliza platforma implementată.

Printre principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului se numără implementarea unui sistem informatic ce permite preluarea într-un mod unitar a cererilor cetăţenilor, respectiv livrarea unei infrastructuri hardware şi software care va asigura securitatea sistemului  informatic.

Totodată, acest sistem informatic va integra totalitatea serviciilor consulare oferite cetăţenilor români aflaţi în afara frontierelor ţării.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

–          Oferirea de servicii consulare de înaltă calitate;

–          Posibilitatea semnalării cazurilor deosebite într-un sistem centralizat, precum şi transferul acestora către autorităţile române competente;

–          Optimizarea şi eficientizarea muncii personalului MAE.

Odată implementat acest sistem, reţeaua consulară a României se va plasa printre cele mai moderne din spaţiul european.

Prin operaţionalizarea acestui Centru unic de contact al Ministerului Afacerilor Externe, cetăţenii români vor beneficia de servicii consulare de calitate şi la standarde europene.

La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice din administraţia publică centrală, ai Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, ai mass-media şi ai grupului ţintă al proiectului. Evenimentul va avea loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31), sala Gafencu.

Persoana de contact

Aurelia Grosu

Telefon: 0214311604

e-mail: presa@mae.ro

www.mae.ro

Politichie

„Raportul Misiunii ONU privind investigarea presupusei utilizări a armelor chimice în Siria”

Published by:

Atentionare calatorie

MAE„Raportul Misiunii ONU

privind investigarea presupusei utilizări a armelor chimice în Siria”

Ministerul Afacerilor Externe salută Raportul Misiunii ONU privind investigarea utilizării armelor chimice în incidentele care au avut loc, la 21 august 2013, în zona Ghouta a Damascului, transmis de către Secretarul General al ONU atât către Consiliul de Securitate, cât şi către Adunarea generală a ONU, la 16 septembrie 2013.

Având în vedere concluziile clare în acest sens ale Raportului Misiunii ONU, MAE îşi exprimă consternarea şi profundul regret cu privire la utilizarea armelor chimice, pe o scară relativ largă, inclusiv împotriva civililor, mai ales a copiilor. Totodată, MAE constată, cu deplină îngrijorare, faptul că Misiunea ONU deţine probe clare şi convingătoare potrivit cărora în zona Ghouta au fost utilizate rachete sol-sol conţinând agent sarin.

MAE reiterează condamnarea în termenii cei mai fermi a utilizării armelor chimice, pe care o consideră, în orice circumstanţe, ca fiind inacceptabilă şi ca reprezentând o încălcare gravă a dreptului internaţional.

În acest context, probele şi constatările din Raportul Misiunii ONU, coroborate cu celelalte elemente de probă în acest sens făcute publice anterior, conduc la concluzia că elemente ale regimului sirian sunt responsabile pentru utilizarea armelor chimice la Ghouta.

MAE îşi exprimă speranţa că o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU va fi adoptată cât mai curând posibil, în scopul implementării acordului la care SUA şi Federaţia Rusă au ajuns la 14 septembrie 2013 în privinţa cadrului pentru eliminarea armelor chimice în Siria şi care să prevadă măsurile constrângătoare necesare pentru aplicarea acestuia în calendarul convenit la Geneva.

Totodată, MAE speră că prin aderarea Siriei, la 14 septembrie 2013, la Convenţia pentru interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, toate prevederile Convenţiei, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea, verificarea şi distrugerea armelor chimice deţinute, vor fi puse în aplicare pe deplin şi fără întârziere în cazul Siriei.

MAE îşi reafirmă sprijinul pentru activitatea Misiunii ONU de investigare, subliniind importanţa asigurării cadrului necesar pentru ca aceasta să poată continua să investigheze în deplină siguranţă toate incidentele faţă de care există suspiciunea utilizării armelor chimice.

 Informaţii suplimentare:

Misiunea ONU de investigare a presupusei utilizări a armelor chimice în Siria a fost constituită prin decizia Secretarului General al ONU.

Raportul prezentat de Misiunea ONU la 16 septembrie 2013 se concentrează exclusiv asupra evenimentelor din 21 august 2013, din zona Ghouta a capitalei Damasc. În conformitate cu mandatul său, Misiunea ONU va continua activităţile de investigare şi în privinţa altor presupuse utilizări de arme chimice în Siria, urmând să prezinte un raport final cât de curând posibil.

Concluziile raportului din 16 septembrie se bazează pe probele culese de Misiune la faţa locului, în Ghouta, precum şi pe declaraţiile supravieţuitorilor şi personalului medical.

Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora a intrat în vigoare în 1997. Convenţia interzice Statelor părţi să utilizeze, să dezvolte, să producă, să achiziţioneze şi să stocheze arme chimice. Statele părţi care posedă arme chimice trebuie să distrugă stocurile existente, precum şi instalaţiile de producere a acestora. Totodată, Convenţia stabileşte un regim de verificare internaţională, prin declaraţii si inspecţii la faţa locului.

România a semnat Convenţia în prima zi de la deschiderea ei spre semnare, în 1993, şi a ratificat-o  în 1994.