Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: dovezi ale civilizatiei extraterestre

Top Secret

Misterioasa Doamnă din Elche

Published by:

Dama de Elche Misterioasa „Doamnă din Elche“

In câmpurile funerare şi în alte perimetre arheologice din Andaluzia, Granada şi Marcia, au fost descoperite o seamă de obiecte ce provin din orizonturile regatelor tartesiene. Bronzuri desăvârşit turnate, cratere metalice pentru libaţii şi ritualuri re­ligioase, ceramică fină, în parte de origine miceniană, precum şi sculpturi realizate din piatră albă şi cretă roşie (să fi fost acea „piatră roşie“ evocată în Timaios?). Printre sculpturi, câteva înfăţişează femei înveşmântate în robe drapate cu falduri somp­tuoase, amintind frescele din Knossos şi Thera. Pe multe vase se află incizate elemente decorative care sugerează înrudiri cu motivele geometrice cretane, vădind în această privinţă asimilarea, în forme noi, tartesiene, a influenţelor arealului cultural al Mediteranei. Se decelează, totodată, şi influenţe ale vetrelor culturale autohtone ce s-au exercitat în spaţiul iberic de către populaţiile aborigene: iberii şi iberocelţii. Cât de intens s-au afirmat aceste determinante, cât de rafinat s-a săvârşit sinteza multiplelor şi originalelor influenţe, ne oferă prilejul de a medita o sculptură descoperită în Câmpurile de la Elche, un loc însingurat aflat la distanţă de 12 kilometri de ţărmul mării, nu departe de Alicante.

Statueta, cunoscută azi sub numele de Doamna din Elche impresionează nu numai prin puritatea trăsăturilor şi armonia întruchipării ei, ci şi prin expresia sa aparte, ce ascunde parca un surâs, o întrebare: „ştiţi voi de unde vin, ştiţi voi cine sunt?”, Unii istorici o înscriu ca pe una dintre cele mai reprezentative figuri feminine din orizonturile vechimii: Venus din Wilendoil, Venus din Laspugne, Venus Danubiana… Doamna din Elche, Venus Iberica, cum mai este numită de criticii de artă, are un plus de farmec, o strălucită grandoare. Ea are întipărită pe chipul senin – odinioară fardat cu ocru roşietic, asemenea zeiţelot helladice – o lumină umană şi în acelaşi timp o superbă detaşare de contingent, proprie divinităţii. O asemenea realizare confirma cu elocvenţă opinia exprimată de reputaţi cercetători – printre care Conception Blanca de Torrecillo, Jose Malaguer şi profesorul Antonio Blanco -, părere potrivit căreia Tartesos constituia în urmă cu 2500…3000 de ani un activ focar de civilizaţie. O civilizaţie care a topit, la foc înalt, în creuzetul devenirii ei, preţioasele „grăunţe de aur“ ale inteligenţei stirpelor iberice şi celtice, esenţele unor culturi avansate.

Consună această concluzie cu frumuseţea şi măsura cumpănită a desăvârşitei opere sculpturale, sinteză a unor varii culturi; în această viziune ne poartă gândul la pertinentele reflecţii ale lui Jacques Gemet referitoare la alte spaţii planetare: „Amintirea artei sculpturale greceşti ce se păstrează în faldurile, atitudinile şi chipurile unor statui din China şi Japonia este una dintre cele mai frumoase dovezi ale unităţii lumii noastre“.

Venus Iberica, regină pământeană sau zeiţă, nemurită în piatră albă de sculptorii măiestri ai regelui Arganthonios, ori poate ai lui Geron şi Pheron, vădeşte forţa de creaţie, capacitatea de a zămisli frumosul ale oamenilor din spaţiile tartesiene care au făurit cel mai vechi stat al Apusului european. Ea susţine, implicit, opiniile unor istorici, ca Richard Hennig sau Ivar Lissner, care afirmă că în anii impetuoşi ai apogeului său, Tartesos a reprezentat un pol al civilizaţiei atlanto-europene, „cea mai înaltă cultură din Occidentul antic“.

Poate fi admirata la Muzeul National de Arheologie din Madrid Spania.

mai multe articole in Top Secret

Top Secret

Nazca centrul navelor ale zeilor astronauti

Published by:

Nazca centrul navelor ale zeilor astronauti?

Cu sute de ani înaintea incaşilor, pe coasta sud peruana fost înălţat un monument unic în întreaga, destinat cu siguranţă lumii viitoare. Dimensiunile sale uriaşe si precizia îl pot situa pe acelaşi loc cu piramidele egipte . Dar in loc  sa privim ca acolo la simplitatea monumental-tridimnesionala,  aici privim de sus în jos, asupra marilor întinderi de către un alfabet de semne secrete, încrustat, intr-o tara a  uriaşilor.
Astfel îşi începe Maria Reiche cartea sa Această „misterioasă femeie a Pampasului“, cunoscuta matematiciană şi om de ştiinţă din Germania a calatorit în regiunea înaltă din sudul Perului, zeci de ani, pe suprafeţe întinse şi despădurite ale pustiului din Nazca, şi a cercetat imaginile pline de mister, încrustate în straturile de pământ depuse peste stânci.

pictura rupestra

Această pictură rupestră din Tassili (180 x 140 cm; pe un fond alb. Figura prezintă un costum foarte str antene pe cască şi alimentatori pe umeri.

Cel ce zboară din Lima spre Chile sau Arequipa, poate vedea, – când avionul străbate partea de vest a Anzilor şi nu urcă la mare înălţime – la jumătatea traseului dintre cele două oraşe, pe întinderile de pustiu, pe platourile înalte, pe povârnişurile triunghiulare şi pătrate uriaşe, trasate parcă cu o linie, desenele ce ies puternic în evidenţă datorită contrastului cu solul întunecos.
„Unele le poţi lua drept locuri de aterizare. De la mică înălţime, dintr-un avion de dimensiuni reduse, ne apare o privelişte surprinzătoare. Astfel se poate vedea că în jurul porţiunilor geometrice uriaşe, se formează un complicat sistem de linii inter¬sectate. Cele mai interesante sunt însă, între acele forme abstracte, figurile de animale, răspândite ici şi colo. Aceste figuri, având pe pământ dimensiuni foarte mari, pot fi văzute clar de la 500 m înălţime. Este vorba, cu siguranţă, de lucrări realizate de mâna omului, ce s-au păstrat de-a lungul secolelor chiar dacă sunt făcute numai din uşoare adâncituri în sol. Pustiul din Nazca aparţine uneia dintre cele mai uscate zone de pe glob, unde plouă o jumătate de oră o dată la doi ani. Stratul de aer cald ce se formează la sol protejează imaginile respective de curenţii atmos¬ferici ce le-ar putea distruge. Datorită vastei întinderi pe care o au, acestor figuri geometrice şi de animale nu li se poate identifica adevărata formă de la sol. De aceea ele au atras abia târziu interesul generaţiilor ulterioare, fiind redescoperite în 1939.
Când au fost observate pentru prima dată din avion, s-a crezut că era vorba de canale pentru irigaţii, şi nu li s-a dat importanţă, până când dr. Paul Kosok, specialist american în istoria civilizaţiilor, a sosit cu o expediţie de cercetare a sistemelor de irigaţii timpurii. Şi-a dat seama că este vorba despre cu totul altceva. El a început studiul formelor animale prin descoperirea şi măsurarea unei figuri ce reprezintă o pasăre”.
Cu aceasta, drumul a devenit cunoscut şi Maria Reiche a început clasarea desenelor de la sol în 1946, descoperind şi ea o a doua figură – un păianjen uriaş – iar apoi, de-a lungul anilor, multe alte desene uriaşe: zei, flori, păsări cu aripi mari, şerpi încolăciţi, vulpi cu coadă lungă şi o maimuţă uriaşă. Toate figurile sunt desenate dintr-o singură linie neîntreruptă. Ea porneşte dintr-un punct anume şi formează prin multe intersectări figura în sine, ca apoi să se oprească în apropierea locului de unde a pornit.

Care o fi fost sensul şi scopul iniţial al acestor desene, aşa-numitele linii de la Nazca?
în nici un caz nu pot fi de acord cu teoria lui Erich von Dăniken, potrivit căreia triunghiurile şi pătratele uriaşe ar fi terenuri de aterizare pentru călători din spaţiu41, declara Maria Reiche în Comentariul din Nazca, din 1970, apărut în urma colaborării cu alţi oameni de ştiinţă în deja amintita carte Erau zeii astronauţi?
„Navele spaţiale sau chiar taxiurile spaţiale nu aveau nevoie de piste de aterizare. în afară de aceasta, terenul este inadecvat, în loc să fie nivelat, au fost îndepărtate pietrele din straturile superioare, astfel încât chiar şi o maşină de dimensiuni mici ar putea rămâne înţepenită. Aparatele de zbor ar fi ridicat la aterizare o cantitate mare de praf, care ar fi acoperit urmele desenelor până la dispariţia lor. Ar fi fost ca şi când pe o tablă scrisă s-ar fi presărat praf alb de cretă.
Pentru liniile lungi şi drepte ce acoperă ca o reţea regiunea  Pampasului, Dăniken foloseşte cuvântul «coordonate». Este un termen al ştiinţelor occidentale. Pentru a studia Nazca este imperios necesar să se elimine termenii occidentali, lucru care mi-a devenit clar chiar în prima fază a cercetărilor. Mulţi vor să interpreteze armonia formelor din Nazca folosind cunoscuta secţiune de aur.Nazca

In ciuda aplecării cu atenţie, timp de zeci de ani, asupra desenelor de pe solul din Nazca, chiar şi Maria Reiche este încă nelămurită. Multe din desene indică direcţia către soare, precum % ciocul unei păsări sau un animal felin cu coadă de peşte. Multe linii par a fi direcţionate după stele. Conţinutul documentelor, pe care le formează desenele din Nazca, este de domeniul ştiinţei calendarelor. Sub liniile şi marginile triunghiurilor şi pătratelor din panorama oferită în zborul cu elicopterul, se pot descoperi cinci orientări ale soarelui, iar dedesubt un mic triunghi asemănător unei săgeţi. O parte a acesteia indică răsăritul soarelui la 21 iunie, pe când cealaltă, apusul la 21 decembrie. în întreaga lume, aceste două date ce poziţionează soarele la orizont, au servit ca semne calendaristice precise. Peste tot soarele a fost venerat.
Preoţii şi regii s-au autodenumit «fii ai soarelui». Figurile de pe povârnişurile din Nazca, ce au în jurul capului o coroană stră¬lucitoare, sunt probabil reprezentări ale zeului soarelui.11
Dacă se încearcă explicarea desenelor din Nazca, nu trebuie pierdut din vedere următorul fapt: constructorul a vrut să învăluie înţelesul lor în mister, asemeni monumentelor şi manuscriselor antice. Informaţii vitale, oferite de gânditori supradotaţi, au fost ţinute în secret faţă de popor şi folosite ca instrumente ale puterii. Ştiinţa calendarului este informaţia cea mai importantă de când a apărut agricultura, ştiinţă păzită şi practicată la vechii germani de către femei. Cunoştinţele despre anotimpuri, dobândite în urma observării soarelui, despre timpul de semănat şi recoltat, stabilirea datelor diferitelor festivităţi, se aflau în mâinile acelora ce clădeau în jurul originii cunoştinţelor lor o aură misterioasă, bazată pe rugăciuni adresate soarelui. Ei susţineau că informaţiile vin direct de la soare. Aceştia erau marii eroi, mult mai impunători decât soarele. Ei puteau să lege soarele sau să îl facă să dispară, ca pedeapsă pentru nesupunere, când ştiau că va urma o eclipsă de soare.
Cu alte cuvinte: enigmaticele imagini lungi de aproximativ 250 m şi sistemele geometrice liniare în care cercetătorul solarian Erich von Dăniken vedea un imens aeroport cu o desfăşurare radiară a pistelor de aterizare ale zeilor-astronauţi, sunt parte componentă a înţelepciunii astronomico-calendaristice a preoţilor, „cea mai mare carte de astronomie din lume“, aşa cum s-a exprimat odată dr. Kosok. Ce creaţie tehnică deosebită s-a făcut acolo pentru realizarea fiecărei figuri de animal. Şi ca să luăm un exemplu, maimuţa este schiţată numai din curbe. A fost atât de bine fixată în sol, încât procesul de construcţie a rămas mărturie pentru posteritate. Curbele sunt o îmbinare de arcuri, ale căror centre sunt marcate cu pietre speciale, ce se găsesc şi astăzi în acelaşi loc în care au fost fixate atunci. Acelaşi procedeu este folosit şi în cazul curbelor mai mici, de la degete. O vergea subţire şi dură ca oţelul din lemn de Algarrobo (specie înrudită cu pomul de pâine) a servit probabil ca punct de sprijin pentru firul compasului. După terminarea figurilor şi îndepărtarea beţelor ce marcau centrul cercurilor, nu ar mai fi fost necesar să marcheze centrele, dacă construcţiile nu ar fi fost destinate posterităţii. Cu siguranţă, această muncă de detaliu nu era destinată observatorilor extrapământeni.

NazcaCine a făcut figurile din Nazca? Era vreo căpetenie din Tiahuanaco, „care a trăit cu mare curaj şi care nu a văzut în timpul domniei sale vreun om râzând?” în jurul său el a adunat oameni albi, astrologi.
Despre perioada în care au fost realizate importantele desene din regiunea râurilor Rio Grande de Nazca y Palpa, Maria Reiche face precizări exacte. Din traiectoriile liniilor desenate în sensul punctelor solare se calculează o perioadă între anii 350 şi 950 d.Ch., iar în alte locuri între anii 800 şi 1400 d.Ch. Cultura Nazca, de unde provin aceste desene, a avut o perioadă de înflorire între 300 î.Ch. şi 900 d.Ch. Aceste date sunt corecte. Deci, este vorba de desene făcute până la anul 1400 d.Ch., aproximativ în timpului evului mediu european.
Erich von Dăniken datează totuşi pistele sale cu 10 000 ani înainte de Christos şi susţine aceasta cu tărie (cu argumente de nezdruncinat): „Mie îmi par neîndoielnic un aeroport*’. în cartea înapoi la stele, el scrie: „în apropierea actualului orăşel Nazca, odată, au poposit pe acel tărâm nepopulat, inteligenţe străine, şi au improvizat un loc de aterizare pentru navele lor, ce trebuiau să opereze în spaţiul apropiat Pământului. Pe locurile ideale au fixat două piste sau poate au marcat traseele într-un mod pentru noi încă necunoscut? Cosmonauţii şi-au îndeplinit încă o dată misiunea şi au plecat înapoi pe planetele lor.
Triburile preincaşe, care au observat în timpul muncii impunătoarele şi misterioasele fiinţe, îşi doreau acum reîntoarcerea «zeilor». Ei au aşteptat ani mulţi, şi când au văzut că dorinţa nu li se îndeplineşte, au început să traseze noii linii, aşa cum au văzut că au făcut «zeii»? Aşa au apărut legăturile dintre cele două piste iniţiale.
Dar «zeii» tot nu au apărut. Cu ce au greşit? Cu ce i-au supărat pe cei din cer? Un preot şi-a amintit că zeii vin din stele, şi i-a sfătuit să îndrepte liniile către stele. Munca a reînceput. Astfel au apărut desenele îndreptate către astre.
«Zeii» au rămas însă acolo, afară. Generaţii s-au născut şi au murit între timp. Pistele originale ale inteligenţelor străine erau de mult dale uitării. Generaţiile noi ştiau numai din povestiri despre «zeii» care au coborât cândva din cer. Preoţii au transformat povestirile în tradiţii sfinte şi au pretins să se realizeze mereu desene noi pentru zei, pentru ca ei să vină într-o zi înapoi.
Dacă nu au avut succes cu trasarea liniilor, au început să deseneze animale. La început au reprezentat păsări de toate felurile, ce simbolizau zborul. Mai târziu, imaginaţia i-a îndemnat spre păianjeni, maimuţe, peşti.“
Acestea au fost explicaţiile ipotetice pe care le-a dat Dăniken despre încrustările din Nazca.
Este menţionat aici şi uriaşul „Candelabru din Paracos”, acoperind 250 m, în formă de trident. Această încrustare, numită şi „Tridentul din Paracas”, Dăniken a explicat-o ca fiind un semnal pentru zei, unde în mod special privirile îţi sunt atrase de coloanele de 3,80 m lăţime ale acestuia, „ce se îndreptau semnalizator spre cer. Există arheologi care consideră tridentul de pe versantul golfului din Pisco, un marcaj special pentru navigaţie. împotriva acestei teze se ridică faptul că tridentul fiind aşezat intr-un golf, nu poate fi în nici un caz semnal pentru vase, pentru că nu poate fi văzut din toate părţile.”
Maria Reiche susţine contrariul, spunând că „vasele aflate pe drumul dintre Lima şi Chile îl pot observa foarte bine. Căpitanii îl cunosc perfect şi îi informează pe pasageri despre acesta, la fel cum mi s-a întâmplat şi mie.“
împotriva ipotezei, că uriaşul trident ar fi un semn pentru navigaţie, Dăniken aduce aceste argumente: „în vremurile vechi era puţin probabil un trafic naval dezvoltat. Mai credibil este că realizatorii tridentului construiau pe o direcţie verticală… Şi apoi, în afară de un pustiu de nisip, neexistând altceva de văzut la bordul unei nave, şi faptul că apele cu stâncile ei ascuţite creau imposibilitatea ancorării vaselor, demonstrează pe deplin cauzele existenţei tridentului.”
pasarea colibri Nazca„Problema este că în această regiune s-a dezvoltat prima cultură din Peru, care s-a bazat pe pescuitul de balene”, susţine cu argumente ştiinţifice, Maria Reiche.
„Cultura Paracas reprezintă, după părerea arheologilor, un salt cultural, o introducere a unor elemente noi în rândurile unei populaţii primitive de pescari şi vânători. Mai departe, spre sud s-a descoperit în nisip, în apropiere de Ica, modelul unei plute de dimensiuni mici. Probabil că vânătorii de balene şi lei de mare, în căutare de noi locuri, au descoperit golful din Paracas şi s-au stabilit acolo.”
în anii 50 încă se vânau anual 10000 de balene, care erau prelucrate industrial. în acest context, nu va mai surprinde presu¬punerea conform căreia „Tridentul din Paracas” ar fi reprezentat unul din instrumentele asemănătoare harpoanelor.
cosmonauti nazca„Din Paracas probabil s-a extins cultura până în Nazca… în orice caz, persistă din ce în ce mai mult convingerea că peruanii au avut în timpurile străvechi un trafic naval dezvoltat. Desenatorii de la Nazca se aflau în continuu contact cu marea, aşa cum o dovedise resturile de scoici, aflate în taberele antice din Pampas.
La aproximativ 6 km nord de Nazca s-a descoperit figura unei balene lungi de 60 m ucisă cu un harpon înfipt în ochi. Direcţia liniei cu o lungime de aproape 6 m, ce intersectează figura, indică o dată apropiată solstiţiului de iarnă.“
Un important semn al trecutului este şi o uriaşă coastă de balenă, ce servea cu câţiva ani în urmă drept indicator într-o intersecţie a unei autostrăzi panamericane, care ducea către o plantaţie de bumbac aflată la marginea terenului pe care este reprezentată balena.
Aceste oase încrustate cu forme circulare, datând probabil dinaintea dominaţiei spaniole, trebuie să fi fost găsite în apropiere.

Mai multe articole in Top Secret

Top Secret

Zeii se împerecheau bucuros cu oamenii

Published by:

Nazca

Zeii‘ se împerecheau bucuros cu oamenii. Alte vehicule trecute în revistă. Un supravieţuitor al potopului povesteşte.

O sa continui sa prezint un alt capitol foarte important din cartea “Amintiri despre viitor!” scrisa  de Erich von Daniken.

Recunosc ca pe mine m-a fascinat si ma fascineaza aceasta carte. Din punctul meu de vedere trebuie sa existe in orice biblioteca.

„Zeii‘ se împerecheau bucuros cu oamenii. Alte vehicule trecute în revistă. Date privind forţele de acceleraţie. Prima relatare a celor observate dintr-o navă cosmică. Un supravieţuitor al potopului povesteşte. Ce înţelegem prin „adevăr“ ?

 Săpăturile întreprinse la începutul veacului nostru în zona dealului de la Kuiungik au scos la iveală douăspre­zece tăbliţe de lut care aparţinuseră bibliotecii regelui asirian Assurbanipal. Pe ele era consemnată, în graiul akkadienilor, o epopee eroică cu o mare putere de evo­care. Intre timp s-a mai găsit un al doilea exemplar, datind de pe vremea regelui Hammurabi.

Astăzi nu mai există nici un dubiu că versiunea originală a epopeii lui Ghilgameş a apărut la sumerieni, un popor misterios, a cărui origine a rămas necunoscută, dar de la care am moştenit un uimitor şir de numere şi cu­noştinţe astronomice la un nivel excepţional de înalt. Este evident că firul roşu al epopeii lui Ghilgameş merge paralel cu cartea întîi a Bibliei, Facerea.

Prima tăbliţă de lut de la Kuiungik ni-l înfăţişează pe Ghilgameş, erou slăvit, în chip de constructor al zidu­rilor care înconjurau cetatea Uruk. Despre ,,zeul cerului se mai poate citi că trăia într-un palat grandios, care dispunea pînă şi de hambare pentru grîne ; pe zidurile cetăţii stăteau necontenit de pază străjeri. Deoarece Ghil­gameş provenea din împreunarea unui ,,zeu“ cu un om» el era considerat două treimi „zeu“ şi o treime ,.om“. Cum pelerinii care vizitau cetatea Uruk nu mai văzuseră niciodată pînă atunci ceva asemănător ca forţă şi fru­museţe, ei priveau chipul său cu teamă şi uimire.

Cea de-a doua tăbliţă povesteşte că zeiţa cerului, Aruru, a creat şi un al doilea personaj, pe Enkidu, foarte amănunţit descris. Corpul lui era în întregime acoperit de păr, nu cunoştea nimic despre oameni şi despre ţara lui, drept veşmînt folosea blănurile, se hrănea cu ierburi de cîmp şi bea laolaltă cu animalele, din aceeaşi adăpă­toare, ba chiar se zbenguia în valuri împreună cu vieţui­toarele apelor.

Cînd Ghilgameş, regele cetăţii Uruk, a aflat de exis­tenţa acestei fiinţe primitive, a poruncit să i se ofere o femeie frumoasă pentru a-l smulge din tovărăşia anima­lelor, Sălbaticul Enkidu, care s-a lăsat prins (nu ni se spune dacă bucuros) în capcana pe care i-a întins-o re­gele, a petrecut şase zile şi şase nopţi cu o femeie tînără de o frumuseţe aproape dumnezeiască. Mica combinaţie urzită de rege dă de gîndit : într-o lume primitivă, ideea unei împerecheri a unui semizeu cu un semianimal nu pare deloc un lucru obişnuit.

O dată cu cea de-a treia tăbliţă revenim la fabulaţiile tradiţionale : un nor de praf purcede din depărtări, cerul începe să vuiască, pămîntul se cutremură şi, în cele din urmă, îşi face apariţia „Zeul soarelui, care-l înşfacă pe Enkidu în ghearele sale puternice şi, bătînd tare din aripi, îl ia cu el. Citim, nu fără surprindere, că Enkidu îşi simţea trupul parcă acoperit cu plumb, greu ca o stîncă.

Povestitorii din vechime nu sufereau, desigur, de lipsă de imaginaţie ; la rîndul lor, traducătorii şi copiştii au mai îmbogăţit şi ei povestea originală cu aportul lor per­sonal. De unde puteau şti însă cronicarii din antichitate că un corp supus unei anumite acceleraţii devine greu ca plumbul ? Nouă ne sînt cunoscute legile gravitaţiei şi ale acceleraţiei. Ştim să calculăm cu precizie presiunea care-l împinge pe cosmonaut în scaunul său în momentul startului rachetei.

Dar cum i-a venit oare străvechiului cronicar tocmai această idee ?

Cea de-a cincea tăbliţă relatează cum au pornit Ghil­gameş şi Enkidu împreună să facă o vizită la lăcaşul ,,zeilor“. Ei au văzut de la mare depărtare strălucind turnul în care locuia zeiţa Irninis. Săgeţile şi celelalte proiectile pe care, ca nişte călători prevăzători, le-au aruncat asupra paznicilor au rămas fără efect, deoarece toate au ricoşat cînd i-au atins. Cînd, în cele din urmă, au ajuns pe meleagurile interzise oamenilor, o voce puternică i-a oprit:

„Intoarceţi-vă de unde aţi venit ! Nici unui muritor nu-i este îngăduit să păşească pe muntele sacru, unde trăiesc zeii. Acela care-i priveşte pe zei în faţă trebuie să piară ! “

„Faţa mea nu vei putea s-o vezi, că nu poate vedea omul faţa mea şi să trăiască..citim în Ieşirea.

A şaptea tăbliţă cuprinde prima călătorie în spaţiu relatată de un martor ocular. După ce a zburat patru ore în ghearele de fier ale unui vultur, Enkidu începe să-şi împărtăşească impresiile. Iată textul relatării sale :

„El îmi spuse : «Uită-te în jos, spre Pămînt! Cum arată ? Priveşte marea ! Cum ţi se pare ?» Iar Pămîntul ,era ca un munte şi marea ca o băltoacă. Şi el îşi reluă zborul în sus timp de. patru ore şi-mi zise : «Uită-te în jos, spre Pămînt ! Cum arată ? Priveşte marea ! Cum ţi se pare ?» Iar Pămîntul era cît o grădină şi marea ca apa care curge printr-o grădină. Din nou îşi reluă zborul şi onai sus timp de alte patru ore şi-mi spuse iar : «Uită-te în jos, spre Pămînt ! Cum arată ? Priveşte marea ‘ Cum ţi se pare ?» Iar Pămîntul arăta ca o eoleaşă şi marea cît o adăpătoare.

Legenda pretinde, aşadar, că o fiinţă ar fi văzut cîndva globul pămîntesc de la mare înălţime ! Descrierea este prea exactă pentru a putea fi produsul exclusiv al fan­teziei ! Cine ar fi putut să ofere informaţii conform că­rora Pămîntul văzut „de sus“ seamănă cu o eoleaşă, iar marea cu o adăpătoare atîta timp cît nu există nici o re­prezentare a globului văzut ,,de sus“ ? Pentru că, privit de la mare altitudine, Pămîntul se prezintă într-adevăr ca un niozaic de uscat şi de ape.

Cînd aceeaşi tăbliţă se referă la o uşă care vorbeşte asemenea unei fiinţe, recunoaştem fără a sta pe gînduri în straniul obiect un difuzor.

A opta tăbliţă descrie moar­tea lui Enkidu — cel care a văzut, pare-se, Pămîntul de la o înălţime considerabilă  răpus de o boală atît de misterioasă, încît Ghilgameş se întreabă dacă el nu a fost cumva otrăvit de răsuflarea veninoasă a vreunui animal ceresc. Cum de s-o fi înfiripat in mintea lui Ghilgameş bănuiala că răsuflarea unei fiare cereşti ar fi putut pro­voca o boală incurabilă şi mortală ?

A noua tăbliţă ne relatează cum l-a jelit Ghilgameş pe prietenul său Enkidu şi cum, stăpînit de gindul că şi el ar putea fi doborît de aceeaşi boală, se hotărăşte să întreprindă o lungă călătorie pînă la sălaşul zeilor. Tă­bliţa povesteşte cum a ajuns Ghilgameş pînă la doi munţi care susţineau bolta cerească şi între care se arcuia Poarta Soarelui. Dinaintea ei este întîmpinat de nişte uriaşi, care, după discuţii îndelungate, îl lasă să treacă, el fiind pe trei sferturi zeu. In cele din urmă, descoperă grădina zeilor, dincolo de care se află marea nesfîrşită. De-a lungul drumului, zeii îl avertizează în două rînduri pe eroul nostru :

„încotro te îndrepţi tu, Ghilgameş ? Viaţa pe oare o cauţi n-o vei găsi. Atunci cînd zeii au creat oamenii, au hărăzit acestora moartea, păstrînd viaţa veşnică pen­tru ei.

Ghilgameş nu se lasă însă impresionat. In pofida tu­turor primejdiilor, el vrea să ajungă pînă la Utnapiştim, străbunul oamenilor. Dar Utnapiştim trăia dincolo de marea cea mare şi nici o cale nu ducea pînă la el. Pînă acolo zbura doar Zeul soarelui. Infruntînd fel de fel de primejdii, Ghilgameş străbate marea, astfel că cea de-a unsprezecea tăbliţă evocă întîlnirea sa cu Utnapiştim.

Eroul găseşte înfăţişarea părintelui omenirii prea pu­ţin deosebită de a lui, ba socoate chiar că se aseamănă între ei precum tatăl cu fiul său. Utnapiştim îi povesteşte lui Ghilgameş trecutul său şi, lucru curios, îi vorbeşte la persoana întîi singular.

Spre uimirea noastră, părintele oamenilor descrie un tablou amănunţit şi plastic al potopului : „Zeii, arată el, l-au prevenit cu multă vreme înainte de izbucnirea nă­pastei şi i-au poruncit să construiască o corabie pe care să-şi afle adăpost femeile şi copiii, rudele sale, precum şi meşteşugari de tot felul. Evocarea potopului, a întuneri­cului care s-a abătut peste Pămînt, a apelor în creştere, a deznădejdii oamenilor pe care nu a putut să-i ia cu el constituie şi astăzi un text de o mare forţă emotivă. Regăsim aici, ca şi în versiunea biblică despre Noe, poves­tea corbului şi a porumbelului trimişi de pe corabie in recunoaştere, iar cînd, în cele din urmă, apele au scăzut, corabia, aidoma celei din Biblie, s-a oprit intr-un vîrf de munte. Cele două versiuni ale potopului, cea din epo­peea lui Ghilgameş şi consemnarea biblică, corespund incontestabil de la un capăt la altul, fapt pe care nu-l tăgăduieşte nici un cercetător. Paralelele captivează, deoa­rece avem de-a face cu semne prevestitoare diferite şi „zei’1 diferiţi. In timp ce versiunea biblică -a potopului pare a fi, prin forma ei, o repovestire, aceea a lui Utnapiştim — prezentată la persoana întîi singular — dă impresia re­latării unui supravieţuitor, deci a unui martor ocular al evenimentelor.

Faptul că această catastrofă- potopul- a avut loc cu adevărat acum cateva milenii în Orientul antic este atestat în mod neîndoielnic. Vechile texte cuneiforme ba- biloniene dau chiar indicaţii precise privind locul unde ar trebui să se afle vestigiile corăbiei lui Noe. De altfel, la sud de Muntele Ararat s-au găsit trei bucăţi de lemn care ar putea să constituie indicii ale locului în care a acostat arca. Şansele de a se descoperi urme materiale ale unei corăbii construite probabil din lemn cu 6 000 de ani înainte sînt, de altfel, minime.

Epopeea lui Ghilgameş nu este alcătuită numai din relatări despre timpuri pe atunci deja îndepărtate, ci abundă şi în evocări utopice care nu puteau fi născocite de nici o persoană cultă in perioada elaborării tăbliţelor, şi cu atît mai puţin adăugate de traducătorii şi copiştii care au trudit asupra lor în secolele următoare. Prezumţia se întemeiază tocmai pe faptele evocate, a căror inter­pretare ne obligă să afirmăm că ele trebuie să fi fost efectiv cunoscute de autorii epopeii.

Dar poate că, în această beznă, noi ipoteze ar putea să aducă puţină lumină ? Este cumva posibil ca acţiunea epopeii nici să nu se fi desfăşurat în Orientul antic, ci în regiunea Tiahuanaco ? Este oare de neconceput ca urmaşi ai lui Ghilgameş să fi venit din America de Sud aducînd cu ei această legendă ? Un răspuns afirmativ ar putea explica referirile la Poarta Soarelui şi la străbaterea ma­rii şi, totodată, brusca apariţie a civilizaţiei sumeriene, întrucât este bine cunoscut faptul că toate operele ulterior create în Babilon îşi au originea în civilizaţia sumeriană, îndoielnic, cultura superioară a Egiptului dispunea de biblioteci în care vechile secrete erau păstrate, învăţate, însuşite şi transcrise. Ne amintim că Moise, care a crescut la curtea faraonului, a avut mai mult ea sigur acces la venerabilele incinte ale bibliotecilor. Insuşindu-şi uşor cu­noştinţele tăinuite, deveni un iniţiat, care se presupune că a scris personal cinci dintre cărţile ce-i sînt. atribuite, deşi a rămas pînă azi o enigmă limba în care au putut fi sorise aceste texte.

Să admitem deci că epopeea lui Ghilgameş a ajuns din Sumer, prin intermediul asirienilor şi babilonienilor, în Egipt. Aici ar fi descoperit-o şi adaptat-o scopurilor sale tînărul Moise. în această ipoteză, versiunea originală a relatării potopului nu ar fi cea din Biblie, ci aceea din textul sumerian…

De ce nu ne-am putea pune asemenea întrebări ? Nouă ni se pare că metoda clasică de cercetare a istoriei civi­lizaţiilor dispărute a ajuns într-un impas şi ca atare nu poate duce la rezultate cu adevărat incontestabile. Fiind prea strîns legată de „schema-model“, ea nu mai lasă nici un loc imaginaţiei şi speculaţiilor, singurele capa­bile să dea un impuls creator.

Caracterul sacru şi inviolabil al cărţilor Bibliei a îm­piedicat în multe cazuri desfăşurarea cercetărilor privi­toare la vechiul Orient. Biblia era tabu şi nimeni nu îndrăznea să pună cea mai mică întrebare sau să exprime cea mai mică îndoială în legătură cu ea. Istoricii secolului al XlX-lea şi cei de la începutul celui de-al XX-lea, deşi consideraţi atît de luminaţi, au rămas tributari aceloraşi prejudecăţi milenare numai pentru că drumul care ducea la trecut punea implicit sub semnul întrebării exactitatea unor afirmaţii biblice. Totuşi, chiar şi un creştin fanatio ar fi putut observa că numeroase relatări ale Vechiului testament sînt în flagrantă contradicţie cu imaginea unui Dumnezeu drept, atotputernic şi omniprezent ! Şi tocmai acela care ar dori să păstreze intangibile dogmele cre­dinţei biblice trebuie sau ar trebui să manifeste interes pentru a lămuri rine l-a instruit pe omul din antichitate, cine a alcătuit primele coduri de viaţă socială, cine i-a transmis normele elementare de igienă şi cine a nimicit grupurile umane considerate depravate.

Cît despre a pretinde că Dumnezeul acesta pe care nu ni-l putem închipui se deplasează cu ajutorul unor vehicule pe roţi şi prevăzute cu aripi, se împerechează cu femei primitive, dar se teme să-şi arate faţa, toate acestea ni se par — atîta vreme cît nu pot fi dovedite — nişte bazaconii. Afirmaţia teologilor că Dumnezeu este înţelept, fără ca noi să putem bănui în ce chip se va în­făţişa oamenilor şi cum anume va face din poporul său un popor smerit, nu se află in sfera preocupărilor noastre şi ca atare nu ne propunem s-o lămurim. Unii se mărgi­nesc doar să refuze a privi realitatea în faţă. Dar viitorul îngustează tot mai mult aria de preocupări faţă de trecut. In aproximativ 12 ani, oamenii vor pune piciorul pe Marte. Dacă se va găsi acolo fie numai o singură con­strucţie antică, de mult părăsită, un singur obiect, o sin­gură pictură rupestră, atestînd că fiinţe inteligente au trăit cîndva acolo, va fi de ajuns pentru ca temeliile reli­giei noastre să fie puse sub semnul întrebării, iar cele ale istoriei noastre să fie răsturnate. O singură desco­perire de acest fel este suficientă pentru ca istoria ome­nirii să cunoască cea mai profundă răsturnare şi revi­zuire.

Dar să revenim la ipoteza pe care am formulat-o despre trecutul utopic al omenirii. Pînă în prezent, re­constituirea ne-ar oferi următorul tablou :

într-un trecut foarte îndepărtat, greu de precizat în timp, o navă spaţială străină descoperă planeta noastră. Echipajul stabileşte imediat că Pămîntul întruneşte toate condiţiile pentru geneza unor fiinţe dotate cu inteligenţă. Fireşte, „omul“ acelor vremuri încă nu era homo sapiens, ci altceva… Cosmonauţii străini fecundează artificial unele exemplare feminine din această specie, le cufundă — după cum spun străvechile legende — într-un somn adîno şi se întorc spre locurile de unde au venit. Cîteva milenii mai tîrziu se reîntorc şi găsesc cîteva exemplare de homo sapiens. Repetă experienţa înnobilării de cîteva ori, pînă cînd realizează, în fine, o fiinţă înzestrată cu suficientă inteligenţă spre a-i putea împărtăşi normele vieţii so­ciale. Pentru a evita pericolul unei involuţii, dat fiind că omul nu depăşise încă starea de sălbăticie şi ar fi putut chiar să se împerecheze cu animalele, cosmonauţii nimi­cesc exemplarele mai puţin reuşite sau le iau cu ei pentru a popula alte continente. Astfel iau naştere primele co­munităţi umane şi apar primele manifestări de îndemî- nare în muncă. Se dezvoltă meşteşuguri rudimentare, se împodobesc cu desene pereţii stîncilor şi ai grotelor, se inventează olăritul şi sînt construite primele locuinţe.

Primii oameni manifestă pentru cosmonauţii străini un respect nemărginit. Deoarece îi văd coborînd de undeva şi dispărînd după aceea nu se ştie unde, îi iau drept „zei“. Dintr-un motiv încă nelămurit, zeii se arată mai departe interesaţi în transmiterea cunoştinţelor lor. îşi ocrotesc învăţăceii, se arată dornici să–i apere de primejdii şi să-i ţină departe de nelegiuiri. Ei doresc să obţină — fie şi cu forţa — o dezvoltare pozitivă a colectivităţii umane. Progeniturile nereuşite sînt lichidate, urmărindu-se, în schimb, ca ceilalţi să beneficieze de condiţiile propice unei societăţi capabile să se dezvolte.

Evident, speculaţia noastră se aseamănă cu o ţesătură din a cărei urzeală rară ies la iveală multe goluri. Se va spune : „lipsesc dovezile !“ Dar viitorul va arăta cîte dintre golurile urzelii pot fi umplute. Cartea de faţă nu face altceva decît să dezvolte o ipoteză plecînd de la diverse speculaţii, ca atare ea nu trebuie nicidecum să fie „adevărată“. Totuşi, în comparaţie cu teoriile de pe urma cărora unele religii trăiesc netulburate la adăpostul unor tabu-uri, vrem şi noi să pretindem pentru ipoteza noastră un procent numai de verosimilitate.

Ar fi, totuşi, bine poate să spunem fie şi numai o vorbă despre conceptul de „adevăr. Adeptul neclintit al unei religii are convingerea că este singurul deţinător al „adevărului. Nu este cazul numai cu creştinii, ci în aceeaşi măsură cu adepţii celorlalte religii, mai mult sau mai puţin răspîndite. Teozofii, teologii şi filozofii au re­flectat la doctrina lor, la dascălul lor şi la învăţătura sa şi sînt convinşi că au ajuns la cunoaşterea „adevărului. Bineînţeles, fiecare religie îşi are istoria ei, deţine pro­misiuni primite de la Dumnezeu, a încheiat cu Dumne­zeu legăminte despre care au propovăduit profeţii şl înţelepţii săi… Dovezile cu privire la „adevăr“ izvorăsc întotdeauna din doctrina esenţială a fiecărei religii. De aici rezultă faptul că gîndim şi credem în spiritul unei concepţii viciate, în care sîntem educaţi încă din copi­lărie. Fiecare generaţie a trăit .şi trăieşte cu convingerea că este singura care deţine „adevărul”.

Fiind ceva mai modeşti, noi considerăm că nu poţi poseda „adevărul. In cel mai bun caz poţi să crezi în el. Acela care caută efectiv adevărul nu poate şi n-are drep­tul să-l caute exclusiv sub semnul şi în cadrul propriei sale religii. Care este în fond scopul şi ţinta vieţii ? Să crezi în „adevăr sau să-l cauţi ? în Mesopotamia există elemente materiale care demonstrează că, din punct de vedere arheologic, unele fapte din Vechiul testament ar fi reale. Ele nu pot fi, totuşi, luate drept dovezi în favoa­rea „adevărului religiei respective. Dacă pe undeva sînt dezgropate oraşe străvechi, sate, fîntîni sau inscripţii, aceste descoperiri fac lumină doar în ceea ce priveşte istoria poporului care a trăit acolo. Dar ele nu demon­strează nicidecum că Dumnezeul acelui popor este sin­gurul şi adevăratul Dumnezeu, şi nu vreun cosmonaut!

Săpăturile arheologice întreprinse în cele patru zări ale lumii atestă veracitatea anumitor legende străvechi. Cu toate acestea, nici unui adept al creştinismului nu i-ar trece prin minte să recunoască, pornind de la desco­peririle arheologice din Peru, pe zeul preincaşilor drept adevăratul Dumnezeu. Punctul nostru de vedere este limpede : totul este mit sau,’dacă vreţi, istoria trăită de un popor. Nici mai mult, nici mai puţin. Dar aceasta, după părerea noastră, este foarte mult.

In concluzie, cel care porneşte efectiv în căutarea adevărului nu are dreptul să respingă ipoteze noi sau îndrăzneţe, dar nedovedite, numai pentru că ele nu se potrivesc felului său de a gîndi sau a crede. Acum o sută de ani, nici nu era vorba măcar de navigaţia spaţială. Străbunii noştri nu aveau deci nici un motiv să se în­trebe dacă cumva strămoşii noştri îndepărtaţi au fost sau nu vizitaţi de fiinţe extraterestre. Să admitem un moment ideea înspăimîntătoare şi totuşi, din păcate, l»l,’ilizibilă că civilizaţia noastră ar fi distrusă într-un război atomic. Făcînd săpături, nişte arheologi ar desco­peri după 5 000 de ani rămăşiţele statuii Libertăţii de la New York. Folosind actualul model de gîndire, arheologii de mîine vor trage în mod obligatoriu concluzia că este vorba de o divinitate necunoscută, o zeiţă a focului (din cauza torţei) sau poate o zeitate a Soarelui (din cauza razelor care înconjură capul statuii). Că ar putea fi pur şi simplu vorba de o statuie a Libertăţii, nici prin gînd nu i-ar trece cuiva care raţionează conform schemei de gîndire actuale.

Calea care duce spre trecut nu mai poate fi îngrădită cu dogme.

Dacă am apucat cu adevărat calea anevoioasă a cău­tării adevărului, să părăsim cu curaj drumurile bătătorite de pînă acum şi să punem sub semnul întrebării tot ce am considerat drept şi adevărat. Nu ne mai putem per­mite să închidem ochii şi să ne astupăm urechile, pe mo­tiv că noile idei ar fi erezii şi absurdităţi.

De altfel, acum cincizeci de ani nu era oare o absur­ditate să-ţi închipui că omul va păşi într-o zi pe Lună ?…

intamplari autentice relatate in biblie

mai multe articole in Top Secret