Radio Catch22 London » Blog Archives

Tag Archives: comunitatea romaneasca Londra

Politichie

Decernarea Premiului Nobel pentru Pace pentru 2012 Uniunii Europene

Published by:

premiul Nobel pentru paceMinisterul Afacerilor Externe a primit cu deosebită satisfacţie decizia Comitetului Nobel Norvegian de a decerna Premiul Nobel pentru Pace în 2012 Uniunii Europene.

Premiul reprezintă o recunoaştere a contribuţiei semnificative a Uniunii Europene la consolidarea păcii si la promovarea reconcilierii pe continent si în întreaga lume.
Rolul stabilizator al Uniunii a transformat în timp un continent al conflictelor într-un continent al păcii. La 61 de ani de la constituirea sa, Uniunea Europeană reprezintă astăzi o familie de state, construită în jurul valorilor democraţiei, respectului pentru demnitatea umană, libertăţii, justiţiei si statului de drept.

Comunicat de presă

Politichie

Extinderea listei de meserii la care au acces cetăţenii români şi bulgari pe piaţa muncii franceze

Published by:

Ministerul de afaceri externeMinisterul Afacerilor Externe informează că Guvernul Republicii Franceze a publicat, în data de 11 octombrie 2012, decretul privind aprobarea listei extinse de meserii deschise cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Hexagon.
Ministerul Afacerilor Externe salută această decizie ca un pas pe calea realizării depline a liberei circulaţii a forţei de muncă, conform normelor comunitare.
Autorităţile române, prin intermediul Ambasadei României de la Paris, au menţinut un contact permanent cu Ministerul Muncii francez, pe parcursul întregului proces.

Noua listă cuprinde 291 de meserii, reprezentând peste 72% din numărul total de meserii recunoscute pe piaţa muncii franceze. Criteriul care a stat la baza adăugării de noi meserii a fost acela al raportului dintre cererea şi oferta existente pe piaţa muncii pentru fiecare meserie în parte. Această măsură este menită totodată să încurajeze inserţia resortisanţilor români şi bulgari de etnie romă în societatea franceză, prin facilitarea accesului acestora la un loc de muncă.

Informaţii suplimentare

Franţa face parte dintre statele UE care menţin încă restricţiile privind accesul pe piaţa muncii pentru muncitorii români şi bulgari. Lista iniţială cuprindea 150 de meserii la care aceştia puteau accede.

Restricţiile, cu caracter tranzitoriu, vor fi ridicate cel târziu la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Tratatul de aderare la UE a celor două state.

 

Comunicat de presă MAE

Politichie

Vizitarea de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a Memorialului Yad Vashem, la Ierusalim

Published by:

Vizitarea de către ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a Memorialului Yad Vashem, la Ierusalim

 

Vizita ministrului de externe, Titus Corlăţean, în Statul Israel, a început la data de 9 octombrie 2012 Ziua Naţională a Comemorării Holocaustului în România, prin vizitarea Memorialului Yad Vashem, împreunăcu supravieţuitori ai Holocaustului, Andrei Călăraşuşi Dr. Tiberiu Lustig.

Au fost evocate momente ale istoriei recente, fiind adus un omagiu victimelor Holocaustului şi subliniindu-se angajamentele asumate de ambele guverne pentru combaterea discriminării, rasismului şi antisemitismului.

Şeful diplomaţiei române a aprins Flacăra Veşnică la Memorialul Yad Vashem, a depus o coroană de flori în sala „Aducerii Aminte” şi a semnat în Cartea de Onoare a Memorialului. De asemenea, ministrul de externe a vizitat Muzeul Istoriei Holocaustului şi Memorialul Copiilor.

 

Informaţii suplimentare:

Data de 9 octombrie este comemorată, în plan naţional, ca  Zi a Holocaustului, moment care marchează începutul deportărilor populaţiei evreieşti în Transnistria în 1942 de către autorităţile antonesciene.

Memorialul Yad Vashem

 

Întrevederea ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu vicepremierulşi ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Avigdor Lieberman

 

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a avut astăzi, 9 octombrie 2012, o întrevedere cu vicepremierul şi ministrul afacerilor externe israelian, Avigdor Lieberman.

 

În cadrul discuţiilor, şefii celor două diplomaţii au subliniat stadiul excelent al dialogului politico-diplomatic bilateral, convenind menţinerea ritmului intens al acestuia. Au evaluat gradul de implementare a celor convenite cu prilejul primei sesiuni a consultărilor interguvernamentale româno-israeliene din 2011 în domeniile afacerilor externe, economic,  agriculturii, cercetării şi dezvoltării, mediului, sănătăţii, turismului şi educaţiei. 

 

Miniştrii au subliniat interesul ambelor părţi pentru întrunirea Comitetului pregătitor al Comisiei Mixte româno-israeliene şi pentru organizarea viitoarei sesiuni a şedinţei comune de guvern, la Bucureşti, în primul semestru al anului 2013.

 

Totodată,cei doi miniştri de externe au abordate aspecte legate de stadiul cooperării trilaterale cu R. Moldova, dosarele regionale de interes, cu accent asupra dosarului nuclear iranian, situaţia din Siria, şi perspectivele procesului de pace din Orientul Mijlociu.

 

Printre temele discutate de către cei doi oficiali a fost şi actul de vandalism îndreptat asupra aşezământului bisericii ortodoxe din Ierusalim.  Ambele părţi şi-au exprimat regretul cu privire la recentul incident şi au convenit, în urma analizării datelor existente, că astfel de manifestări sunt provocate de grupuri religioase extremiste care nu reflectă nici politica oficială, nici opinia întregii societăţi israeliene. Cei doi miniştri au condamnat ferm incidentul. In reacţie la solicitarea ministrului Corlatean, ministrul Lierberman a oferit asigurări ca autorităţile israeliene vor lua toate masurile pentru identificarea autorilor şi aducerea acestora în faţa justiţiei.

 

In cursul acestei seri, ministrul Titus Corlăţean va efectua o vizită la aşezământul bisericii ortodoxe române din Ierusalim.

 

In context, cei doi miniştri au discutat aspecte ale cooperării bilaterale privind educaţia în domeniul combaterii discriminării şi intoleranţei, precum şi proiecte bilaterale în domeniile istoricşi cultural, de evidenţiere a coexistenţei paşnice a celor două popoare şi religii.

 

Totodată,ministrul Titus Corlăţean a evocat semnificaţia deosebită a datei de 9 octombrie, desemnate de Guvern drept Ziua de comemorare a Holocaustului în România şi eforturile ţării noastre de reconciliere cu trecutul istoric, mulţumind pentru sprijinul oferit de partea israeliană pentru îmbunătăţirea programelor educaţionale privind Holocaustul.

 

Ministrul român al afacerilor externe a adresat omologului israelian invitaţia de a efectua o vizita oficiala in Romania, la o dată ce va fi convenită ulterior, invitaţia fiind acceptată.

 

 

 

 

 

 

comunicat de presa