Politichie

Comisia Europeană a clasat 6 proceduri de infringement declanşate împotriva României

Comisia_EuropeanaComisia Europeană a clasat 6 proceduri de infringement declanşate împotriva României

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că, în data de 24 ianuarie 2013, Comisia Europeană a decis clasarea a 6 acţiuni declanşate împotriva României privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor care îi revin în baza Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (infringement procedures).

„Clasarea acestor dosare reprezintă încununarea eforturilor autorităţilor române de a-şi îndeplini obligaţiile care rezultă din calitatea de stat membru UE. Acest rezultat nu ar fi putut fi obţinut fără o cooperare eficientă la nivel instituţional intern”, a declarat Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie UE, Răzvan Horaţiu Radu. Totodată, el a subliniat importanţa dialogului constant menţinut de partea română cu instituţia UE pentru remedierea respectivelor situaţii.

Dintre cele 6 acţiuni clasate, 4 au ca obiect necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor [1] (Tabelul 1), iar 2 aplicarea incorectă a legislaţiei UE (Tabelul 2).

La aceeaşi dată, Comisia a decis declanşarea unei noi acţiuni, precum şi continuarea unei acţiuni mai vechi, ambele privind nerespectarea dreptului UE. Autorităţile române aşteaptă comunicarea oficială a scrisorilor Comisiei pentru a analiza susţinerile acesteia şi a iniţia demersurile interne în scopul pregătirii poziţiei României. In regulă generală, termenul pentru comunicarea unui răspuns este de 2 luni şi curge de la data primirii scrisorilor instituţiei UE.

 

Din totalul de 406 acţiuni declanşate împotriva României de la data aderării, 366 au fost clasate de Comisia Europeană până la data de 24 ianuarie 2013, iar una a fost respinsă de Curtea de Justiţie UE ca inadmisibilă.

În prezent, sunt în curs 39 de proceduri de infringement declanşate de Comisia Europeană împotriva României, toate fiind în fază precontencioasă. Dintre acestea, 30 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 9 necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.

Curtea de Justiţie UE nu a pronunţat împotriva României nicio hotărâre de condamnare.

De asemenea, pe rolul CJUE nu se află nicio acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşată împotriva României.