Radio Catch22 London » October 19, 2012

Daily Archives: October 19, 2012

Politichie

MAE salută hotărârea pronunţată de CEDO privind politica lingvistică promovată în Transnistria

Published by:

Ministerul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe salută hotărârea pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, astăzi, în cauza Catan şi alţii împotriva Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse.

Curtea a apreciat că reclamanţilor, un număr de 170 de persoane – elevi (şi părinţi ai acestora) care studiază la şcolile cu grafie latină din regiunea transnistreanăa Republicii Moldova –,  li s-a încălcat dreptul la educaţie, respectiv dreptul de a asigura copiilor educaţie conform propriilor convingeri filozofice, prin acţiunile de presiune şi intimidare ale autorităţilor transnistrene. Aceste acţiuni au culminat în 2004 cu închiderea celor opt şcoli cu grafie latină, care au fost nevoite să funcţioneze, ulterior, în condiţii dificile şi în spaţii improprii, neadecvate desfăşurării procesului de instruire.

Instanţa europeană a apreciat că reclamanţii, părinţi şi copii, s-au găsit în situaţia ingrată de a alege între, pe de o parte, un învăţământ secundar care nu este recunoscut în vreun alt stat şi care utilizează metode învechite şi, pe de altăparte, a depune eforturi, inclusiv fizice, exorbitante pentru a avea acces la o formă de educaţie a statului lor, pe care o susţin.

Hotărârea Curţii este definitivă.

Decizia CEDO readuce în atenţia publică situaţia problematică a şcolilor cu grafie latină din regiunea transnistreană, în condiţiile în care în răstimpul scurs de la evenimentele din 2004 nu au fost consemnate ameliorări semnificative. De altfel, recunoscând gravitatea situaţiei, Consiliul UE a impus în august 2004, cu referire directă la „conceperea şi punerea în practică a campaniei de intimidare şi închidere a şcolilor cu grafie latină din regiunea Transnistria din Republica Moldova”,sancţiuni la adresa unor oficiali ai regimului de la Tiraspol (prin PC 622/2004/PESC). Aceste sancţiuni au fost prelungite în septembrie 2012, pentru o nouă perioadă de 12 luni.

Ministerul Afacerilor Externe îşi exprimă speranţa că hotărârea Curţii Europene va contribui la revenirea la normalitate a funcţionării şcolilor cu scriere latinădin regiunea transnistreană.

 

Informaţii de background

 

Cauza priveşte plângerea pe care 170 de cetăţeni ai Republicii Moldova, elevi ai  şcolilor din Rîbniţa, Tighina şi Grigoriopol şi părinţii acestora, au introdus-o pe rolul Curţii la data de 25 octombrie 2004şi prin care aceştia au invocat încălcarea articolului 2 al Protocolului nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la educaţie, a articolului 8 din Convenţie, care protejează viaţa privată şi de familie, şi a articolului 14 din Convenţie, care interzice discriminarea.

 

La data de 9 iunie 2009, a avut loc o primă audiere publicăîn cauză, în urma căreia, la data de 15 iunie 2010, Camera de şapte judecători a declarat cauza parţial admisibilă. La data de 14 decembrie 2010, Camera pe rolul căreia a fost repartizată cauza s-a desesizat în favoarea Marii Camere. O a doua audiere publică a avut loc în faţa Marii Camere la data de  25 ianuarie 2012.

 

Prin hotărârea sa din 19 octombrie 2012, Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului, reiterând contextul istoric descris în hotărârea Ilaşcu şi alţii împotriva Republicii Moldova şi Federaţia Rusă, a constatat, cu majoritate  (şaisprezece voturi pentru şi unul împotrivă), încălcarea articolului 2 din Protocolul nr. 1.

 

Totodată, Curtea a hotărât, cu unanimitate, că Republica Moldova nu a violat articolul 2 din Protocolul nr.1 la Convenţie.

 

Raportat la invocarea de către reclamanţi a încălcării articolelor 8 şi 14 din Convenţie, Curtea nu a mai considerat necesară o analiză separată a acestor articole, raţionamentul fiind absorbit în examinarea articolului 2 din Protocolul 1 la Convenţie. 

 

Hotărârea este disponibilă pe site-ul CEDO la adresa:

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114082

 

comunicat MAE

 

Politichie

Semnarea acordului de colaborare între MAE şi CNA în vederea difuzării de spoturi care vor conţine alerte de călătorie

Published by:

Ministerul Afacerilor externeSemnarea acordului de colaborare între MAE şi CNA în vederea difuzării de spoturi care vor conţine alerte de călătorie

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, şi preşedintele Consiliul Naţional al Audiovizualului, Răsvan Popescu, au semnat astăzi, 19 octombrie 2012, la sediul MAE,  Acordul de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe  (MAE) şi Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), în vederea susţinerii unei campanii de difuzare pe posturile de radio şi televiziune a unor spoturi care vor conţine alerte de călătorie.

Şeful diplomaţiei române a afirmat că această campanie este necesară în contextul în care foarte mulţi români călătoresc în străinătate şi există mai multe regiuni care prezintăriscuri. “Este de datoria statului român, de datoria Ministerului Afacerilor Externe, să avertizeze cetăţenii români care călătoresc în anumite zone. Românii trebuie să ştie la ce se expunşi că este bine să evite cel puţin o perioadă astfel de deplasări”,a declarat Titus Corlăţean.

Ministrul afacerilor externe a afirmat că acest acord a fost realizat la iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe şi a mulţumit Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru sprijinul acordat. Totodată, ministrul Titus Corlăţean a declarat că prin acest acord România se raliază unor practici obişnuite şi şi-a exprimat speranţa că şi posturile comerciale de radio şi televiziune se vor ralia acestor practici.

Răsvan Popescu a declarat, la rândul său, că CNA va recomanda posturilor comerciale de radio şi televiziune să difuzeze spoturile care vor conţine alerte de călătorie, acestea putând fi difuzate peste limita de 12 minute/oră a calupurilor de publicitate.

Campania iniţiată de Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu Consiliului Naţional al Audiovizualului nu are o durată limitată în timp, spoturile cu alerte de călătorie în zonele de risc de pe glob urmând să fie difuzate ori de câte ori apar pericole sau elemente de risc pentru cetăţeni.

La ceremonie a participat şi Christian Mititelu, membru CNA.

 

Informaţii de background

 

În şedinţa publică din 11 octombrie2012, CNA a aprobat solicitarea MAE de semnare a unui acord de colaborare între cele două instituţii, în vederea susţinerii campaniei pe care MAE intenţioneazăsă o deruleze pentru informarea cetăţenilor români care doresc să călătoreascăîn străinătate, asupra zonelor de risc şi a potenţialelor pericole la care aceştia pot fi expuşi în aceste zone. CNA recomandă posturilor de radio şi televiziune să participe la această campanie, care va consta din difuzarea de spoturi care vor conţine alerte de călătorie. În cadrul acestei campanii, MAE va transmite posturilor de radio şi televiziune informaţii cu privire la situaţiile de risc care apar pe plan extern şi care pot pune în pericol cetăţenii români care călătoresc în astfel de zone, precum şi recomandări privind modalităţile de a evita expunerea la aceste riscuri. În conformitate cu art. 141 din Codul audiovizual,  Secţiunea a 10-a, mesajele non-comerciale care vor fi difuzate în cadrul acestei campanii nu vor fi incluse în calculul duratei legale alocate publicităţii şi vor respecta următoarele condiţii cumulative:

 

a) difuzarea mesajelor va fi gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă;

 

b) mesajele vor fi grupate şi separate de alte mesaje publicitare şi identificate între coperte cu menţiunea „Mesaj de interes public”.

 

Menţionăm faptul căalertele de călătorie emise de MAE pot fi găsite la adresa: http://www.mae.ro/travel-alerts/7955

 

  Comunicat de presă MAE

 

Diverse

Radio Grafii by Alexandru Gheorghias

Published by:

oldies but goldiesBun gasit! Sunt Alexandru Gheorghias

In aceasta seara incepand cu ora 19.00 Londra, 21.00 Romania timp de 55 de minute Alexandru Gheorghias ne invita la Radio Grafii

In aceasta seara vom asculta impreuna cu Alexandru ne intoarcem in timp si anume in octombrie 1994.

Top 12 SUA cotombrie 1977, iar pentru final ceva noutati.

O emisiune cu adevarat speciala!


Va astept si pe voi!

ne puteti asculta in urmatoarele playere
Winamp: http://premiumca3.listen2myradio.com/tunein.php/tmadelen/playlist.pls

Windows Media Player: http://premiumca3.listen2myradio.com/tunein.php/tmadelen/playlist.asx

Real Player: http://premiumca3.listen2myradio.com/tunein.php/tmadelen/playlist.ram

QuickTime: http://premiumca3.listen2myradio.com/tunein.php/tmadelen/playlist.qtl

 

In reluare puteti asculta Radio Grafii in fiecare duminica seara incepand cu ora 18.00 Londra, 20.00 Romania

 

 

 

realizator emisiune Alexandru Gheorghias